Saturday, June 8, 2019

Անհատական աշխատաժամանակ

17.06.-21.06.19
09:00-10:00  մեդիապարապմունք՝ Մուդլ առցանց հարթակ/ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ/
10:00 — 11:30 
 բույսերի և կենդանիների խնամք
11։30-12։00  ընդմիջում
12.00- 13.00 Սեմինար_պարապմունք, հեղինակային ծրագրի մշակում-լրամշակում՝ նախագծերի կազմում
13։30 Ավագ դպրոցի երգչախմբային պարապմունք

10.06-14.06.19

13.06.19 Կենսաբանության քննության ստուգող հանձնաժողով։/9-րդ  դասարան։
09.00 — 10.00 երգչախմբային պարապմունք  «Ազգային օպերա» նախագծով
10.00 — 11.00 9րդ դասարանցիների խորհրդատվություն
11.00-12 ։00 բույսերի և կենդանիների խնամք
12.00 — 12.30  Ընդմիջում
12.30- 14.00  հեղինակային ծրագրի մշակում-լրամշակում՝ նախագծերի կազմում,Գետը բնակավայրում նախագիծի ամփոփում, ներկայացում կլոր սեղան քննարկում։

No comments:

Post a Comment