Monday, June 24, 2019

Ամառային առաջադրանքներԱմառային արձակուրդներինանկասկած մեր սեբաստացիները կկազմակերպեն յուրահատոււկանսովոր հանգիստ `գյուղերումայլ քաղաքներում,լողափներումՈրպես ամառային ուսումնականնախագիծառաջարկում եմ « Իմաստուն բնությունը մեր աչքերով »նախագիծըՀանգստանում ենք հետազոտելով և  սովորելով...


Նախագծի ընթացքը
1. Տվյալ տարածքում բնակվող կենդանիների տեսակները`ինչով է պայմանավորված հենց այդ տեսակների տարածվածությունը
Հետևել կենդանիների վարքգծին`ինչ վայրերում են բույն հյուսում,
Ինչ <<շինանյութ>> են օտագործում բույն պատրաստելու համար
Ինչպես են խնամում ձագերինինչպես ենտեղափոխում մի վայրից մյուսը
Ինչ հատկանիշներով են տարբերվում   նորածին ձագուկները հասունձևերից,զարգացման ո՞ր շրջանում ո՞ր օրգաններն են առաջանում
Ինչ կենսաբանական նշանակություն ունիզարգացման ընթացքում կերպարանափոխությունըհասուն և նորածին ձևերի տարբերությունը /օրինակ`գորտը և շերեփուկըթիթեռը և հարսնյակը և այլն/
2.Տվյալ տարածքի բույսերի տեսակները`ինչով է պայմանավորված հենց այդտեսակների տարածվածությունը
Բույսերից ինչ ավանդական դեղատոմսերեն պատրաստում և օտագործում այդ տարածքի բնակիչները
Շատ հին ժամանակներից մարդիկ տեղումների մասին պատկերացում կազմել են հետևյալ կերպ`եթե երկինքը ամպամած էբայց խատուտիկի ծաղկիկները բացված ենուրմն անձրև չի սպասվումիսկ եթե օրը արևոտ է ու պարզբայց խատուտիկի ծաղիկները փակված են ,ապա անձրևն անխուսափելի է : Տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներիցգյուղի տարեցներից հավաքել նմանտեղեկություններ բույսերի և կենդանիներիմասին
Նախագծի արդյունքը
Ճանաչել իրենց շրջապատող բույսերն և  կեդանիներըհավաքել տեղեկություններ տվյալ բույսերից տարբեր դեղատոմսեր   պատրաստելու մասին
Ճանաչել իրենց շրջապատող կեդանիներինինչպես տարբերել թունավոր տեսակներինինչպես պաշտպանվելև ինչպես կատարելառաջին օգնություն խայթոցների դեպքում
* Գտնել համացանցից կարճամետրաժ ֆլիմեր ձեզ հետաքրքրող  բույսերի և կենդանիների մասին, թարգմանել , պատրաստել ուսումնական նյութեր


Նախագծի նպատակն է
Հարցազրույցներիռադիոհաղորդումների,ֆիլմերիֆոտոշարքերի տեսքով,հետաքրքիր ուսումնական նյութերից մեդիափաթեթի պատրաստում,
Նյութերի տեղադրում բլոգներում,կրթահամալիրի կայքում և ենթակայքերում
Առաջացնել սեր և հոգատարություն կենդանիներիբույսերի նկատմամբ։

No comments:

Post a Comment