Monday, June 24, 2019

Քրիզանթեմների սածիլների ստացում

  Պատշգամբների կանաչապատում՝ քրիզանթեմների կտրոններով
 Վայրը՝ Միջին դպրոցի ջերմոց լաբորատորիա, օգսետոսի 22-սեպտեմբերի 05
Ընթացքը՝  11-րդ դասարանի սովորողներ         Նախագծի ընթացաը
  •       քրիզանթեմների կտրոնների կտրատում
  •          անհրաժեշտ մշակում
  •         համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
  •          կտրոնների տնկում
  •          խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում      Նախագծի արդյունքը
  • ստացած սածիլների տնկում պատշգամբներում
  • համապատասխան հմտությունների ձեռք բերումNo comments:

Post a Comment