Monday, November 28, 2022

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

 1․Ուսումնական ճամփորդություն կենսաքիմիայի ինստիտուտ։

 2․Կրթական փոխանակումներ՝ Կրթահամալիրի ուսումնական ագարակ հյուրընկալվել էին 184 Ավագ դպրոցի սովորողները և դասավանդողները։

3․Մշակում՝ Բնագիտական առարկաների գնահատումը հեղինակային ծրագրով

4․Ճամփորդություն Ուրցաձոր՝ էկոնախագիծ։

5․Ծառատունկ սարալանջում

6․Նեյրոն ամսագիր -ավելացվել է 4 նույթ։


Մանրէների դերը մեր կյանքումՄանրէաբանությունը կենսաբանության օր օրի զարգացող ճյուղերից է, այն ավելի լայն կիրառություն է ստանում առօրյաում։Այդ իսկ պատճառով ԵՊՀ_ի կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության ամբիոնը կազմակերպում է քառօրյա սեմինար պարապմունքներ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն կունենա ինքնուրույն կատարել փորձեր, ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, կատարել համապատասխան վերլուծություններ։Մեր կրթահամալիրի սովորողները լրացրել են մասնակցության հայտը և ընտրված 40 մասնակիցներից են
1.Կամենդատյան Լիդիան_12րդ դասարան
2.Խաչատրյան Նարեկ _12րդ դասարան  
3.Հովհաննիսյան Գևորգ_12րդ դասարան


Նախագծի իրականացման ժամկետը՝ 28.10_31.10.21

Նախագծի նպատակն է
1. Ծանոթանալ մանրէների տեսակներին, 
    կառուցվածքին
2.Դրանց կիրառման ոլորտներին
3.Կարողանալ ինքնուրույն փորձառարական նմուշներ պատրաստել, կատարել փորձ և տալ եզրակացություն

Նախագծի ընթացքը
Աուդիո և վիդեոնյութերի պատրաստում, որոնք կտեղադրվեն  կայքում ։

Thursday, November 17, 2022

Ամփոփում

 Կրթահամալիրի ուսումնական ագարակ հյուրընկալվել էին 184 Ավագ դպրոցի սովորողները և դասավանդողները։Շրջայցի ժամանակ սովորողները ծանոթացան ագարակում խնամվող, բազմացվող կենդանիների տեսակներին, նրանց խնամքի միջոցներին, սովորեցին ձու հետ վարվեցողության կանոններին, ընկեր Էդմոնդի օգնությամբ` խիզախները նույնիսկ ձիավարեցին։


Wednesday, November 16, 2022

Ուսումնական ճամփորդություն Կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Ճամփորդության նպատակն է 

 • ծանոթանալ քաղցկեցի հայտնաբերման ախտանիշներին , որի շնորհիվ հնարավոր կլինի քաղցկեղի ժամանակին հայտաբերումը և բուժումը
 • Ուսումնասիրել շաքարախտով հիվանդ կենդանիների վրա համապատասխան դեղերի, նոր կիրառվող նյութերի  ազդեցությունը
 • Կատարել մանրադիտակային հետազոտություններ
 Ճամփորդության արդյունքում մասնակիցները ձեռք կբերեն հմապատասխան գիտելիքներ քաղցկեղի ախտորոշման , շաքարախտի բուժման նոր նյութերի կիրառման վերաբերյալ։

Մասնակիցներ`ավագ դպրոցի սովորողներ

1.Մանե Մկրտչյան 10-րդ դասարան 
2.Մարաշլյան Միքաելա 10-րդ դասարան
3.Ավետյան Սոնա 10-րդ դասարան
4.Աբրահամյան Մելինե 10-րդ դասարան
5.Գրիգորյան Էրիկ 11-րդ դասարան
6.Դավթյան Նարօտ 12-րդ դասարան

Sunday, November 13, 2022

Կրթական փոխանակումներ
Կրթական փոխանակումների շրջանակում  Ս. Խանզադյանի անվան հ 184 ավագ դպրոցի բնագիտական հոսքի 10-րդ  դասարանցիները հյուրընկալվելու են «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսումնական ագարակ

Այցելության օր՝ 15․11․22թ․ , ժամը՝ 11․00։

Այցելության  նպատակն է 

 • միջդպոցական կապի հաստատումը 
 • գործնականում կենդանիների վարքի և պահպնման խնդիրների ուսումնասիրությունը 
 •   աշակերտների մոտ բնության նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը
 • զարգացման գործընթացներին շարունակական հետազոտություն անելու նպատակով

Պատասխանատուներ՝ Արև Միքայելյան և Արփինե Մանասյան 

Կրթահամալիրի համակարգող ՝  Անուշ Ասատրյանը

Մասնակից սովորողներ՝

1. Աղաջանյան Մերի

2. Անիսոնյան Էլլադա

3. Առուստամյան Գրիգոր

4. Բազոյան Ինեսա

5. Դավթյան Հայկ

6. Թադևոսյան Ալեքսեյ

7. Հակոբյան Ռազմիկ

8. Ղազարյան Էլեն

9. Մակարյան Գևորգ

10. Մայրանյան Միլենա

11. Մարտիրոսյան Նարեկ

12. Մելքոնյան Մերի

13. Եպիսկոպոսյան Էլեն

14. Նալբանդյան Աստղիկ

15. Սարգսյան Միքայել։


Thursday, November 10, 2022

Բնագիտական առարկաների գնահատումը հեղինակային ծրագրով

Դասավանդողը գնահատում է սովորողի ձեռք բերած հմտություններն ու կարողությունները, դրանց աճը, զարգացումը:

Գնահատման հիմքում սովորողի բլոգն է, ընթացիկ աշխատանքը, կատարած նախագիծը: Դասավանդողը գնահատում է սովորողի աշախատանքը յուրաքանչյուր ամիս` հաշվի առնելով  ստորև ներկայավբած բաղադրիչները(I, III ուսումնական շրջաններ):

Բնագիտություն

Գնահատումը Կրտսեր դպրոցում   (4, 5-րդ դասարան)

Բնագիտություն առարկան գնահատանիշով չի գնահատվում։ Գնահատելիս հաշվի է առնում սովորողի 

 • բլոգային աշխատանքը
 • գործնական աշխատանքը, այսինքն մասնակցությունը պարտիզապուրակային գործունեությանը
 •  բանավոր խոսքը, երբ սովորողը բանավոր ներկայացնում է տեսական նյութը, մասնակցությունը նախագծերին
 •  ֆլեշմոբի մասնակցությունը։ 
Այս ամենը հաշվի առնելով, էլ. մատյաններում, ամիսը մեկ անգամ կարճ՝ մեկ, երկու բառով գրանցվում է սովորողի գիտելիքների մասին տվյալներ։

Գնահատումը Միջին դպրոցում  

Բնագիտություն (6-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանությունները, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր, այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Կենսաբանություն (7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

Սովորողը ստանում է 8 միավոր

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում, կաթնամթերքների պատրաստում, ընթացքի տեսագրում, լուսաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին,աշխատանք անատոմիական մոդելներով, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանություններ, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
Սովորողը ստանում է 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,կենսաբանական ամսագրի սպասարկում,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր,  այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Աշխարհագրություն (7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, քարտեզագրում, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ, ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Քիմիա , Ֆիզիկա(7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, խնդիրներ լուծելու հմտություններ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Կենսաբանություն (9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

Սովորողը ստանում է 8 միավոր

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում,  ընթացքի տեսագրում, լուսաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանությունները, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք և այլն)- 2 միավոր
Սովորողը ստանում է 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,կենսաբանական ամսագրի սպասարկում,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր,  այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, քարտեզագրում, գործնական աշխատանք և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ, ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Քիմիա , Ֆիզիկա(9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, խնդիրներ լուծելու հմտություններ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Ավագ դպրոցում
Կենսաբանություն (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի ,քննարկումների, նախագծերի մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • ինքնաստուգում՝ 3վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝1 վարկանիշ
Նվազագույն պահանջ՝ 4  վարկանիշ

 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  
 • առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 

Քիմիա (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի  մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • ինքնաստուգում՝ 2 վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 2 վարկանիշ

Աշխարհագրություն (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 

 • ներկայության համար՝ 2 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,քննարկումների մասնակցություն՝ 2 վարկանիշ
 • քարտեզագրում՝ 1վարկանիշ
 • բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 3 վարկանիշ

Ֆիզիկա (10-12-րդ դասարաններում)առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին  ,քննարկումներին  մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • նախագծերին մասնակցություն՝ 2վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝ 2 վարկանիշ
Նվազագույն պահանջ՝ 4  վարկանիշ

 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  
 • առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 

Էկոլոգիա (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 2 վարկանիշ
 • քննարկում դիրքորոշում՝ 2 վարկանիշ
 • նախագծերի հանրային ներկայացում՝ 3վարկանիշ
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 1 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝ 2 վարկանիշ
Դասավանդողների բլոգներ՝
12․Աննա Թամրազյան

Monday, November 7, 2022

«Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոն

 
«Արևորդի» փառատոնի նպատակն է բարձրացնել բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև խթանել Հայաստանի և Կովկասյան ամբողջ տարածաշրջանի բնապահպանական խնդիրների ստեղծարար լուծումները։

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախագծային տարբեր խմբեր մասնակցում են հանրապետությունում իրականացվող տարբեր նախագծերի, մեր գործընկերներն են նաև «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի կազմակերպիչները: Սեբաստացիները մի քանի տարի շարունակ ուսումնական գծով  մասնակցում են «Արևորդի» միջազգային փառատոնին:

Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի տարատարիք սովորողներ, բնագետներ

Ժամանակահատված.

Նախապատրաստական աշխատանքներ՝ հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 4

Փառատոնի բացում՝ Նոյեմբերի 4

·         Aravali The lost Mountains 

·         Reviving Rivers —  միայն անգլախոսների համար

Ֆեյսբուքյան տեղեկություններ

Հանդիպման օրեր.

Հոկտեմբերի 31, ժամ՝ 14:30

Հայերեն ենթագրերով ֆիլմացանկը.

SunChild 11th IEF Films with downloadable links.xlsx — Google Sheets

Աղբյուրը՝ Հասմիկ Ուզունյանի բլոգ

Սովորողների արձագանքները ֆիլմերի դիտումներից։

1.Մուրադյան Դավիթ

2.Մկրտչյան Մանե

3.Բիգլարյան Անաիս 

4.Ստեփանյան Սեդա 

5.Նանե Մարտիրոսյան

1.Մուրադյան ԴավիթԷկո նախագիծ-Ճամփորդություն Ուրցաձոր

 Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ավագ դպրոցի սովորողները «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի շրջանակներում մասնակցեցին ծառատունկի` Ուրցաձորի Էկո_կենտրոնի հարակից տարածքում , ինչպես նաև մասնակցեցին Էկոգյուղեր թեմայով դասընթացին և ուսուցողական խաղին, որի ժամանակ սովորողները առաջարկում էին սեփական նախագծերը `ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանմանը։

Սովորողների ամփոփումներ՝

1․Ստեփանյան Գրիգոր

2․Բիգլարյան Անաիս

3․Էլեոնոր Պետրոսյան

4․Անգելիա Ղազարյան
Saturday, November 5, 2022

Ծառատունկ

 Բնապահպանական նախագծի շրջանակում ավագ դպրոցի սովորողները համալրեցին սարալանջի ծառերը։


Tuesday, November 1, 2022

Բնապահպանական նախագիծ Ուրցաձորի էկո-կենտրոնումՆախագծի բովանդակությունը

1.էկոլոգիական դասընթացներ, ուսուցողական խաղեր

2.ծառատունկ

Նախագծի օրակարգ 

1.Մեկնում Երևանից դեպի Ուրցաձորի էկո-կենտրոն նոյեմբերի 7-ին, ժամը 8.45

2. 10.00 Ժամանում, ծանոթություն տարածքին, կեցավայրին`մասնակիցներին կներկայացվի էկո-կենտրոնի տարածքը, կեցավայրը, երեխաները կունենան ժամանակ տեղավորվելու, ճանապարհից հանգստանալու

3. 10.30 Դասընթաց և ուսուցողական խաղեր "Էկոգյուղեր"_կազմակերպիչ Եվա Մարտիրոսյան

4. 13.00 Ճաշի ընդմիջում

5.14.30 Ծառատունկի մասնակցություն 

6.16.00 Վերադարձ

Նախագիծ մասնակիցներն են կրթահամալիրի ավագ դպրոցի  սովորողնեը

Կազմակերպիչ՝ Անուշ Ասատրյան 

Նախահածիվ՝ – Տրանսպորտ՝ 35000 դրամ, 2400 դրամ (յուրաքանչյուրը)

Ակնկալվող արդյունքներ  – Ճամփորդությունից հետո հանդես են գալու հրապարակումներով գրելով իրենց տպավորությունների մասին, ինչպես նաև նյութեր հավաքել և ճամփորդության ընթացքը պարբերաբար լուսաբանել կրթահամալիրի կայքերում՝ ավագ դպրոցի ենթակայքում։

Մասնակիցների ցուցակ՝
1․Մկրտչյան Մանե -10-րդ դասարան
2․Մարաշյան Միքաելա-10-րդ դասարան
3․Մուրադյան Նարե - 10-րդ դասարան
4․Ներսիսյան Գեղամ - 10-րդ դասարան
5․Մազլումյան Դավիթ -10-րդ դասարան
6․Սարգսյան Սուսաննա - 9-րդ դասարան
7․Ստեփանյան Սեդա - 9-րդ դասարան
8․Գրիգորյան Դավիթ 9-րդ դասարան
9․Սարգսյան Հասմիկ - 9-րդ դասարան
10․Պետրոսյան Էլեոնոր - 9-րդ դասարան
11․Ավետիսյան Սոնա - 10-րդ դասարան
12․Բիգլարյան Անաիս - 9-րդ դասարան
13․Ղազարյան Անգելինա - 9-րդ դասարան
14․Դավթյան Մարգարիտա - 9-րդ դասարան