Saturday, October 1, 2022

Ժառանգականություն

 Նախագիծ 9-12-րդ դասարանի սովորողների համար

Նախագծի նպատակը
 • Պարզել ժառանգականության տեսակներ
 • Ծանոթանալ հնարավոր մուտացիաների հետ
 • Ցիտոպլազմային ժառանգականություն:
 • Գենոտիպը որպես միասնական ամբողջականություն: Հասկացություն գենոֆոնդի մասին: 
 • Պարզել ինչ հիվանդություններ են բնորոշ հայական գենոֆոնդին, որն է դրա պատճառը
 • Բերել առօրյայում հանդիպող օրինակներ, հիվանդություններ, բացատրել դրանց առաջացման պատճառները
Նախագծի տեսական բաժին՝
 • սովորողները համացանցից գտնում են նշված տեղեկությունները
 • կազմակերպում քննարկում, տեղեկությունների փոխանակում
Նախագծի գործնական բաժին՝
 • ստացած գիտելիքների հիման վրա փորձում են կազմել իրենց ընտանիքի գենոտիպը
 • իրենց նախնիների գենոտիպը
Նախագծի արդյունք՝
 • հասկանում են ինչպես  են ներգործում գեները միմյանց հետ և ձևավորում օրգանիզմի ֆենոտիպը
 • ստացված արդյունքերը պարզաբանում, ներկայացնում են  բաց դասի ընթացքւմ։

No comments:

Post a Comment