Thursday, June 17, 2021

Կենսաբանության ընտրության գործունեության ամփոփում


 1․Թարգմանչական աշխատանքներ


2․Կենսաբանական փորձ-մանրէների բազմազանությունը-Սոֆի Շագոյան
4․Հետազոտական աշխատանք- դպրոցի սնունդը կարևոր է -Լիլի Ավագյան
5․Կենսաբանական փորձ-կաթնաթթվային բակտերիաներ
Ստորև ներկայացված են առավել հաջողված նախագծերը։

Սովորողի գնահատականը ձևավորվում է նախագծերի ,  հետազոտական աշխատանքների , դասապրոցեսի ընթացքում ցուցաբերած մասնակացություններից։

դասընթացի ուսուցման նպատակն է

  • սովորողներին ծանոթացնել կենսաբանական նվաճումներին և դրանց կիրառությանը տնտեսության մեջ
  •  տալ հիմնավոր պատկերացում մարդու գործունեության ժամանակակից մասշտաբների մասին,
  •  սերմանել էկոլոգիական պատասխանատվություն
  •  խորացնել գիտելիքները մարդու և բնության փոխկապվածության մասին

No comments:

Post a Comment