Tuesday, August 31, 2021

Փորձարարական կենսաբանություն

 Մասնակիցներ կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողներ, ցանկացողներ

 Վայրը`կենսաբանության լաբորատորիա

 Հանդիպման նպատակը

1. Ծանոթացում լաբորատորիայի պայմաններին

2. Իրականացվող նախագծերի ներկայացում

3.Ինչո՞ւ ընտրել կենսաբանություն առարկան

4. Հետազոտվող թեմաները, իրականցվող փորձերի ներկայացում 

Կենսաբանության ընտրության խմբի աշխատանքները այստեղ։

No comments:

Post a Comment