Friday, August 26, 2022

Կրեդիտավարկանիշային համակարգ

  Կենսաբանություն առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ

Գնահատանիշի 10 միավորը 

ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ

ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի ,քննարկումների, նախագծերի մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ

ինքնաստուգում՝ 3վարկանիշ

լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 

բլոգավարություն՝1 վարկանիշ:


Նվազագույն պահանջ՝ 4 վարկանիշ

ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  

ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  

առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ :


No comments:

Post a Comment