Thursday, August 18, 2022

Վերապատրաստում 2022

 

Պարտադիր ատեստավորման համար վերապատրաստման դասընթաց

«Կենսաբանություն» ուսումնական բնագավառ (մոդուլը)

  • «Կենսաբանություն» առարկայի դասավանդման մեթոդիկա – 30 ժամ, 2 կրեդիտ
  • Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստող մասնագետ՝ Անուշ Ասատրյան էլ. հասցե՝ a.asatryan@mskh.am, հեռ՝ 094521888

Վերապատրաստման վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Րաֆֆու 57

Վերապատրաստման ձևը՝ առկա, հեռավար-նամակագրություն

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

  • Դասընթացի սկիզբը՝ հոկտեմբերի 3
  • Դասընթացի ավարտը՝ հոկտեմբերի 24
  • Հետազոտական աշխատանքի հրապարակումը՝ հոկտեմբերի 31
  • Վկայականների հանձնումը՝ նոյեմբերի 4
Արև Միքայելյան  , ամփոփումը ներկայացված է աշխատանքի վերջում

Կարծիք - ամփոփում
Վերապատրաստման ընթացքում աշխատել եմ կրթահամալիրի կենսաբանության դասավանդող Հասմիկ Ուզունյանի և թիվ184 Ավագ դպրոցի կենսաբանության երեք դասավանդողների հետ։Աշխատել ենք նույն մոդուլներով , սակայն կարծես կատարել են տարբեր աշխատանքներ՝ Հասմիկը լինելով կրթահամալիրի դասավադող արդեն իսկ աշխատում է նշված մեթոդներով, ուստի Հասմիկի հետ փորձել ենք գտնել, կազմել նոր նախագծեր, սկսել ենք մշակել լաբորատոր  փորձերի նոր փաթեթներ , որոնք իրենց կիրառումը կգնեն սովորող սովորեցնող նախագծերում, նախագծային ուսուցման մեջ։
Լուսինեի, Արևի , Սիրանուշի դեպքում մոտեցումը և աշխատանքի բնույթը այլ է՝ փորձել ենք կրթահամալիրային այլընտրանքային ծրագիրը հնարավորինս ներառել, դարձնել կիրառելի իրենց ուսուցման գործընթացներում, դասապրոցեսի ընթացքում ավելացնել գործնական ուսուցումը։Մանրամասն ներկայացվել են կրթահամալիրային նախագծերը, կատարվող լաբորատոր փորձերը, իրականացրել ենք այցելություն բուսաբուծության լաբորատորիա, որտեղ տիկին Շողիկը բացատրել է բույսերի բազմացման որոշ տեխնոլոգիաներ, նվիրել է բույսեր և սերմեր, որոնք պիտի սովորողները տնկեն և խնամեն դպրոցի կանաչ անկյունում։Դասավանդողների շատ հետաքրքրեց բնագիտական ֆլեշմոբի գաղափարը, կազման և իրականացման գորընթացները, որոշեցին անպայման դարձնել իրենց ուսուցման բազկաչուցից մաս։

Թեմա 1

Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները։

Բովադակություն «Կենսաբանություն» կրթական ծրագրի նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ, գրել վերլուծություն 
Հանրակրթության պետական չափորոշիչ 
Հեղինակային կրթական ծրագրի 
Ուսումնական պլան

Բնագիտական բլոգ 

Ուսումնական նյութերի փաթեթ 

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ


Թեմա 2

Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում 

Բովադակություն

Խմբային աշխատանքը ուսումնական գործունեության կազմակերպման մեջ 

Ընտանեկան դպրոցի նախագծեր 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Դասարանում իրականացրած մեկ խմբային գործունեություն տեսանկարահանել և վերլուծության մեջ նշել ստացված քայլերը, ապա դրա հիման վրա կառուցել խմբային աշխատանքի նոր մշակում ։

Հատկացվող ժամաքանակը 3ժամ

 

Թեմա 3

Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին 


Բովադակություն

Նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք) 

Ճամփորդությամբ ուսուցում (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կրթահամալիրում ճամփորդության կազմակերպման կարգը) 

Արտադրական ուսուցման իրականացան ձևերը 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Կարդալ ստորև հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։  
Կազմել մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 

Կազմել մեկ ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 
Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ 

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 4

Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը


Բովադակություն

Ինտեգրված գործունեություններով նախագծեր 
Կեննաաբանություն և տեխնոլոգիա 
կենաաբանություն և oտար լեզու, թարգմանություն 
Կենաաբանություն + ՏՀՏ 
ճամփորդություններ, արշավներ 

Ուսումնական ճամբարներ 

 

Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Կարդալ նշված հոդվածները, մեթոդական մշակումները։ Դրանցից մեկը գրախոսել։  

Կազմել ինտեգրված գործունեություններով մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։ 
Արտադրական ուսուցում 

Ամառային ստեղծագործական բաց-
ճամբարի կազմակերպման կարգ 

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 5

ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ 


Բովադակություն

Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)  
Հեռավար ուսուցում   

Հատկացվող ժամաքանակը 5 ժամ 


Թեմա 6

Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը


Բովադակություն

Պարտեզապուրակային աշխատանք 

Երկրագործական աշխատանքներ 

Բուսաբուծության լաբորատորիա 

Ուսումնահասարակական աշխատանքներ 

Հանօրգուտ աշխատանք, միջավայրի խնամք 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ ուսումնական ագարակի բլոգում հրապարակված նյութերին, մեկնաբանել։  

Ծանոթանալ նշված հրապարակումներին, մեկնաբանել։ 

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ


Թեմա 7

Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը


Բովադակություն

Ուսումնական նյութեր, ուսումնական նյութերին ներկայացվող պահանջներ 

Մեդիագրադարան 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ ստորև նշված ուսումնական նյութերին, գրախոսել նշել դրական կողմերը և թերությունները։ 

Մեդիագրադարանից ընտրել ուսումնական նյութ, այն փորձարկել սովորողների հետ, գրել դիտարկումներ։ 

Կազմել ուսումնական նյութերին տրվող պահանջներ, քննարկել խմբի հետ։ 

Կազմել ուսումնական նյութ, փորձարկել դասարանում, գրել հաջողած կետերը և թերությունները

Հատկացվող ժամաքանակը 2ժամ


Թեմա 8

Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը


Բովադակություն

ինքնագնահատում 

սովորողի անհատական պլան 

սովորողի զարգացման բնութագիր 

ստուգատեսներ, ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ, համերգներ 

ֆլեշմոբներ 


Վերապատրաստվողների գործնական աշխատանք

Ծանոթանալ կրթահամալիրում կիրառվող գնահատման գործիքներին, փորձել առանձնացնել միավորային և ձևավորող գնահատման գործիքները։ 

Ծանոթանալ կարգին, գրախոսել։