Tuesday, February 28, 2023

ԵՊՀ մանրէաբանության լաբորատորւայում

 


Հետազոտական աշխատանքների գործնական մասը էլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար , որոշեցինք համագործակցել  ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության լաբորատորիայի հետ։

 Սովորողները 

  • ծանոթացան կենսաբանական արդի խնդիրներին
  • դրանց առաջարկվող լուծումներին
  •  կատարեցին անհատական փորձեր,
  • Ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները
Սովորողների նյութերը ներկայացված են այստեղ`

No comments:

Post a Comment