Tuesday, February 28, 2023

Փետրվար ամսվա հաշվետվություն

1. Ուսումնական ճամփորդություն ԵՊՀ

2.հետազոտական աշխատանք `աշխատում եմ 2սովորողի հետ 

3.կազմել եմ բնագիտություն ֆլեշմոբի 4րդ մակարդակի հարցերը

No comments:

Post a Comment