Wednesday, March 22, 2023

Անհատական փորձեր

 Համագործակցային նախագիծ  կենսաբանության մոլեկուլային ինստիտուտում։Փորձերը իրականացվելու են մանրէբանության և գենետիկային ամբիոններում, սովորողները ինքնուրույն կատարելու են մանրէների ցանք , պարզելու տարբեր գործոնների ազդեցությունը դրանց աճի և զարգացման վրա։

Նախագիծի օրը -ին։

Նախածի ժամը`

Նախագծի մասնակիցներ`ավագ դպրոցի սովորողներ։

Նախագծի նպատակն է

  • Սովորողների մոտ զարգացնել փորձարարական հմտություններ
  • Անհատական փորձերի կազմակերպումն ու իրականացում
  • Ձեռք բերած հմտությունների կիրառումը ուսուցման պրոցեսում
Նախածի ընթացքը
  • Նախագծին կարող են մասնակցել 10 սովորող` յուրաքանչյուր խմբում հինգ հոգի
  • Փորձերի ընթացքը լուսաբանվելու է սովորողների բլոգներում և ենթակայոերում։

No comments:

Post a Comment