Friday, September 29, 2023

Հետազոտական աշխատանքներ 2023-24

 Սովորողների հետ հանդիպումների ժամանակացույց

  1. Երկուշաբթի 12.55` Նանե Մոմչյան, Մանե Աբգարյան, Նարեկ Հարությունյան -12-րդ դասարան
  2. Երկուշաբթի 15։00՝ Մանե Մկրտչյան, Նարե Մուրադյան -  11-րդ դասարան
  3. Երեքշաբթի 13։40՝ Միքայելա Մարաշյան -11-րդ դասարան
  4. Չորեքշաբթի 14.30՝ Էլեոնոր Պետրոսյան – 10-րդ դասարան
  5.  Չորեքշաբթի 12.55՝ Անտիա Գրիգորյան  10-րդ դասարան
  6. Հինգշաբթի 15։00՝ Գոռ Կազանով  10-րդ դասարան
  7. Ուրբաթ։ 14։20՝ Գրիգոր Ստեփանյան 10-րդ դասարան
Հոկտեմբերի աշխատանքների ամփոփում
1.Ստեփանյան Գրիգորը սկսել է աշխատել, ունի որոշ հրապարակումներ բլոգում, պատրաստվում ենք հարվազրույց վերցնել համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 2 անգամ։

2․ Մկրտչյան Մանեն աշխատում է  google drive -ում կատարել է որոշ թարգմանություններ,ակտիվ և ոգևորված աշխատում է, հանդիպել ենք 3 անգամ։
3․ Հարությունյան Նարեկը  սկսել է աշխատել, ունի որոշ հրապարակումներ բլոգում, ինրպեսնաև word -ում կատարված թարգմանություններ, որոնք դեռ րի հրապարակել բլոգում, նախատեսում ենք հանդիպում համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 3 անգամ։
4․ Մոմչյան Նանեն  սկսել է աշխատել, կատարել է որոշ թարգմանություններ,ունի  հրապարակումներ բլոգում, պատրաստվում ենք հարվազրույց վերցնել համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 2 անգամ։
5․ Պետրոսյան Էլեոնորը սկսել է աշխատնքերը, հանդիպել ենք 3 անգամ, բլոգում արդեն ունեն որոշ հրապարակումներ։
6.Միքաելա Մարաշյանը սկսել է աշխատել, կատարել է որոշ թարգմանություններ,ունի հրապարակումներ բլոգում, հանդիպել ենք 2 անգամ:
7.Մանե Աբգարյանը աշխատում է google drive-ում կատարել է որոշ թարգմանություններ հանդիպել ենք 3 անգամ :
Կազանով Գոռը, Անիտա Գրիգորյանը,Նարե Մուրադյանը ընտրել են թեմաները, հստակեցրել աշխատանքները, սակայն դեռ բլոգում չունեն հրապարակումներ։

Սեպտեմբերի աշխատանքներ
1.Աշխատանքային հանդիպումների ժամանակացույցի հստակեցում
2.Բլոգներում համապատասխան բաժինների ստեղծում
3.Թեմաների ճշգրտում
4.Նպատակի ձևակերպում
5.Ներածություն

No comments:

Post a Comment