Tuesday, October 24, 2023

2023-2024 ուստարում առաջարկվող նախագծի թեմաներ

 Առաջարկվում է 9-րդ դասարանցիներին՝ 2 նախագծային թեմաներ՝ «Բիոնիկա» և «Մեզ շրջապատող կինդանիները »

Ժամկետը՝ մինչև 2024 թվականի մայիսի 10։

1․«Բիոնիկա»

2․«Ինչ է բիոնիկան, երբ և ինչպես է առաջին անգամ կիրառվել տեխնոլոգիական ոլորտում»

3․«Բիոնիկայի ուսումնասիրման կարևորությունը ժամանականից գիտատեխնիկական առաջընթացի համատեքստում»

Նպատակը՝ Ուշադրություն դարձնել բիոնկայի շնորհիվ ստեղծված  առօրյաում մեզ հանդիպող և կիրառվող տեխնիկաների, կառույցների վրա, ինչպես նաև տալ սեփական առաջարկություններ՝ նոր, առավել կիրառելի, արդիական սարքավորումների ստեղծան գործում։

Խնդիրները՝

 1. որոնք են բիոնիկայի կիրառման ոլորտները
 2. ինչպես է կենդանի օրգանիզմների անատոմիայի ուսումնասիրումը նպաստում բիոնիկայի զարգացմանը
 3. ինչ գիտի հասրակությունը բիոնիկայի վերաբերյալ
 4. անհրաժեշտ է արդյոք բիոիկայի հետագա զարգացումը,որոնք են  ակընկալվող արդյունքներ ։

Ներկայացվող ընթացիկ արդյունքները՝
1) Սովորողների՝ բլոգներում գրառումների հրապարակումներ
2) Թեմայով հետաքրքրված, այդ բնագավառում պատասխանատու մարդկանց հետ հարցազրույցների տեսագրությունների հրապարակում

Վերջնական սպասվելիք արդյունք և դրա ներկայացում
10-15 րոպեանոց ֆիլմ՝ «Մենք և մեզ շրջապատող կենդանիները» թեմայով։ Ֆիլմի ներկայացում ընդհանուր քննարկման, հրապարակային քննարկում (օրը և ժամը կորոշվի ներկայացման պատրաստ լինելիս)։

Համագործակցային աշխատանք հայոց լեզվի բնագավառի հետ

Ժամկետը՝ մինչև 2024 թվականի մայիսի 10։
Բաժինները՝

 1. «Մեզ շրջապատող կենդանիները»
 2. «Ինչ գիտենք կենդանիների ու նրանց խնամելու մասին»
 3. «Թափառող շների նկատմամբ քաղաքապտարանի հոգածությունը (ստերջացում). իսկ թափառող կատունե՞րը…»
 4. «Հանրության վերաբերմունքը անօգնական թափառող շների նկատմամբ. կերակրե՞լ, ճիճվաթափե՞լխ սանրել-խնամե՞լ…»
 5. «Հանրության վերաբերմունքը տուն ունեցող շների նկատմամբ» (որտեղ և ինչու են արգելում կենդանիներով քաղաքացիների մուտքը՝ այգի, խանութ, գրասենյակեր, տրանսպորտ և այլն)։

Նպատակը՝ Ուշադրություն դարձնել կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունքի մշակույթին, դիրքորոշում ձևավորել շրջապատի նկատմամբ վերաբերմունքի շուրջ։

Ներկայացվող ընթացիկ արդյունքները՝
1) Սովորողների՝ բլոգներում գրառումների հրապարակումներ
2) Թեմայով հետաքրքրված, այդ բնագավառում պատասխանատու մարդկանց հետ հարցազրույցների տեսագրությունների հրապարակում

Վերջնական սպասվելիք արդյունք և դրա ներկայացում
10-15 րոպեանոց ֆիլմ՝ «Մենք և մեզ շրջապատող կենդանիները» թեմայով։ Ֆիլմի ներկայացում ընդհանուր քննարկման, հրապարակային քննարկում (օրը և ժամը կորոշվի ներկայացման պատրաստ լինելիս)։

Խնդիրները՝ Կենսաբանությունից՝

 1. ինչպիսիս հիվանդություններ են տարածվում շների և կատուների միջոցով
 2. որոնք են հիվանդությունների տարածումը  կանխալգերող միջոցները
 3. ինչ ազդեցություն է թողնում  կենդանիների հետ շփումը մարդկանց նյարդային համակարգի 
 4. հիպոթերապիայի ինչ տեսակներ կան
 5. նկարահանումների, մոնտաժի հմտությունների մշակում։Խնդիրները՝ Հայերենից՝

 1. բանավոր ու գրավոր խոսքի մշակում
 2. խնդրի ձևակերպում, հարցերի մշակում
 3. հանպատրաստից հարցի արագ ձևակերպման հմտոթյան մշակույթ
 4. եղած փաստերից կամ հնչած խոսքից հետևություն անելու, սեփական դիրքորոշումը ձևավորելու հմտության մշակում
 5. մեծերի ու գործի պատասխանատուների հետ շփման մշակույթի ձևավորում
 6. նկարահանումների, մոնտաժի հմտությունների մշակում։

  Ներկայացվող ընթացիկ արդյունքները՝
  1) Սովորողների՝ բլոգներում գրառումների հրապարակումներ
  2) Թեմայով հետաքրքրված, այդ բնագավառում պատասխանատու մարդկանց հետ հարցազրույցների տեսագրությունների հրապարակում
  3) կենդանիներ պահող և խնամող մարդկանց հետ հարցազրույցի հրապարակում
  4) կենդանիներ չպահող մարդկանց հետ հարցազրույցի հրապարակում։

  Վերջնական սպասվելիք արդյունք և դրա ներկայացում
  10-15 րոպեանոց ֆիլմ՝ «Մենք և մեզ շրջապատող կենդանիները» թեմայով։ Ֆիլմի ներկայացում ընդհանուր քննարկման, հրապարակային քննարկում (օրը և ժամը կորոշվի ներկայացման պատրաստ լինելիս)։

  Կատարողները՝
  1. Ղուկասյան Արիս
  2. Ուղուրյան Նարեկ

No comments:

Post a Comment