Sunday, October 29, 2023

Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 1. Հետազոտական աշխատանքների համակարգում

2. Հեռավար առաջադրանքների կազմում և ստուգում` 3 աշխատանք։

3. «ԲՏՃՄ ուսումնական բնագավառը կրթահամալիրում » բաց հավաքի մասնակցում։

4.9-րդ դասարանի սովորողներին առաջարկվող նախագծերի կազմում`2 նախագիծ։


No comments:

Post a Comment