Thursday, June 30, 2016

Բույսերի և կենդանիների խնամք գործունեության դասընթացի ծրագիր

Թեմա
Գործնական աշխատանք
Ժամերի քանակ
1.
Բույսերի դասակարգում
1.Թագավորություն, ենթաթագավորություն, բաժին, դաս, կարգ, ընտանիք, ցեղ, տեսակ
2.ենթաթագավորություն- ստորակարգ բույսեր(ջրիմուռներ), բարձրակարգ բույսեր(մամոռներ, պտերներ, ձիաձետեր, գետնամուշկեր, մերկասերմեր, ծածկասերմեր)
Ծանոթացում շրջապատող բնության, բույսերի տեսակների հետ
2
2.
Բույսերի կենսական ձևերը- ծառեր, թփեր, խոտաբույսեր, միամյա, երկամյա, բազմայա

2
3.
Բույսերի բջջային կառուցվածքը-թաղանթ, ցիտոպլազմա, կորիզ, բջջահյութ, վակուոլ,պլաստիդներ, ցելյուլոզ
Հետազոտել բուսական բջջի կառուցվածքը լույսային մանրադիտակով
4
4.
Ինչ է հյուսվածք, հյուսվածքի կառուցվածք-ծածկող, փոխադրող, հիմնական, արտազատող, մեխանիկական հյուսվածքներ

2
5.
Արմատի նշանակությունը բույսի կյանքում, արմատային համակարգի տեսակները և ձևերը:

2
6.
Արմատների ձևափոխությունները 1.արմատապտուղներ, արմատապալարներ, բակտերային պալարներ արմատների վրա, օդային արմատներ
2. դրանց կիրառումը բույսերի բազմացման պրոցեսում
Գործնական աշխատանք բակում, պարտեզում, ջերմոցում
4
7.
Տերևի բջջային կառուցվածքը-տերևամաշկ, հերձանցքային բջիջներ, տերևամիս, սյունաձև հյուսվածք,սպունգաձև հյուսվածք, ջիղ,մաղանման խողովակներ, քլորոպլաստ, քլորոֆիլ
Հետազոտել տերևի  կառուցվածքը լուսային մանրադիտակով
4
8.
Օրգանական նյութերի առաջացումը տերևներում(բույսերի գործառույթները)
1.ֆոտոսինթեզ
2.թթվածին
3.ածխաթթու գազ
4.օսլա

1.       փորձ - Ֆոտոսինթեզի համար ածխաթթու գազի անհրաժեշտությունը
2.       օսլայի առաջացումը կանաչ տերևներում լույսի տակ
4
9.
Ցողունի ներքին կառուցվածքը
1.կեղև
2.կամբիում
3.մաղանման խողովակներ
4.ջրատար անոթներ
5.միջուկային ճառագայթներ

2
10.
Ցողունի արտաքին կառուցվածքը և ֆունկցիաները
1.սողացող,փաթաթվող, մագլցող  ցողուն
2.կարճացած, երկարացած, խոտային ցողուն
3.ցողունի աճը հաստությամբ, տարեկան օղակներ
Բակի, պարտեզների, ջերմոցային բույսերի ցողուների հետազոտման աշխատանքներ
2
11.
Ընձյուղի կառուցվածքը և ֆունկցիաները
1.գագաթային, կողային բողբոջներ
2.վեգետատիվ ընձյուղ
3.ծաղկի ընձյուղ
4. ձևափոխված ընդյուղներ-կոճղարմատ, պալար, սոխուկ
Բողբոջների հետազոտման աշխատանքներ բակում, պարտեզում
4
12.
 Ծաղկի կառուցվածքը –
1.առէջ, վարսանդ, ծաղկակալ,բաժակաթերթ, պսակաթերթ, ծաղկապատյան
2.միասեռ , երկսեռ և անսեռ ծաղիկներ
3. միատուն, երկտուն և անկանոն ծաղիկներ
Հետազոտել ծաղկի  կառուցվածքը լուսային մանրադիտակով
4
13.
Ծաղկաբույլեր- պարզ և բարդ ծաղկաբույլեր

214.
Բազմացում:
Ծաղկավոր բույսերի վեգետատիվ բազմացում
1.բազմացումը կոճղարմատներով-սեզ,հիրիկ,հովտաշուշան
2.բազմացումը սոխուկներով-հակիթ, շուշան
3.բազմացումը պալարներով-գետնախնձոր,գեորգենա
4. բազմացումը բեղիկներով-ելակ, անտառամորի
5.բազմացումը սողացող ընձյուղով-լոռամրգի, երեքնուկ
6.բազմացումը ցողունային կտրոններով-բալենի, ուռենի, ֆիկուս
7. բազմացումը արմատային կտրոններով- խնձորենի, սալորենի,կեռասենի
8. բազմացումը տերևային կտրոններով-բեգոնիա, մանուշակ, դաշտակոտեմ
9.պատվաստ-ստանում են նոր որակի բույս երկու տարբեր բույսերի համադրության հետևանքով
9. աչքապատվաստ և ճյուղապատվաստ
10.սերմերի ցանք
Գործնական աշխատանք բակում, պարտեզում, ջերմոցում- ծառերի ,թփերի տնկում,պատվաստում, բազմացում
8ժամ
15.
Փոշոտում
1.բնական
2.արհեստական

2
16.
Կենդանի բնության պատմական զարգացման հիմնական օրենք- էվուլյուցիա
1.ժառանգականություն
2.բնական ընտրություն
3.գոյության կռիվ

2

No comments:

Post a Comment