Saturday, June 18, 2016

Ճամբարային հաշվետվություն

1.Նախագիծ՝Բույսերի բուժիչ ուժը

2..Ճամբարային առաջին օրը
3.Ճամփորդություն Խնկո Ապոր գրադարան
4.Ճամձորդություն Մեղրաձոր
5.Մասնակցություն մարզական ստուգատեսին 
6.Սովորողի տպավորությունները առաջին շաբաթվա մասին
7.Ճամբարային երկրորդ շաբաթ՝Էլեն Երանոսյանի տպավորությունները
8.Ռադիո նյութ՝Մեղրաձոր

No comments:

Post a Comment