Saturday, June 18, 2016

Այլընտրանքային , կախովի թաղարներով բույսեր

Նախագծի նպատակն է ստեղծել կախովի թաղարներից կազմված կանաչ անկյուն կրթահամալիրում,ապահովել դրանց հետագա խնամքը, բազմացումը

Նախագծի մասնակիցներն են Միջին դպրոցի ճամբարականները

Նախագծի ընթացքը
ա/ուսումնասիրում ենք համապատասխան բույսեր
բ/արդեն շահագործումից դուրս եկած տարբեր իրերին  (զամբյուղներ, դույլեր, թեյնիկներ և այլն) հաղորդում ենք  երկրորդ շունչ՝պատրաստում դրանցից թաղարներ
գ/թաղարի ձևավորումը կատարում է ճամբարականը՝խորհրդակցելով համապատասխան մասնագետի հետ
դ/կախված բույսի համար անհրաժեշտ պայմաններից ընտրում թաղարը ամրացնելու   համար համապատասխան վայրըNo comments:

Post a Comment