Saturday, September 10, 2016

Կախովի այգիներ -Մեր բակը պարտեզ նախագիծ





Նախագծի նպատակն է

  • կանաչապատել տարածքը
  • սովոողներին ծանոթացնել մագլցող բույսերի բազմացման տեխնոլոգիային
  • սերմանել հոգատար վերաբերմունք շրջապատող բունության նկատմամբ 
Նախագծի ընթացքը
  • ընտրել համապատասխան տարածք՝միջին դպրոցի ներքին բակ՝բրուտանոցին կից տարածք
  • ձեռք բերել մագլցող խաղողի կտրոններ
  • կատարել անհրաժեշտ հատվածների բաժանում
  • տնկել համապատասխան վայրում և արատ ջրել
  • սահմանել ամենօրյա հսկողություն 
Մասնակիցները միջին դպրոցի սովորողները, ըստ այս գրաֆիկի
Աշխատանքային խումբը ՝3-4 սովորղ:

No comments:

Post a Comment