Thursday, September 8, 2016

Բույսերի խնամքի իրականացման գրաֆիկ

1.I  օր-09.20-10.00Միջին դպրոցի ներքին բակի՝բրուտանոցին կից տարածքի, կանաչապատում, մագլցող խաղողների տնկում  և  ջրում, երկրորդ հարկի պատշգամբի բույսերի խնամք

2.II օր11.00-11.50 Մարմարյա սրահի բույսերի համալրում, խնամք,միջին դպրոցի ներքին բակի՝ բրուտանոցին կից տարածքի,  մագլցող խաղողների  ջրում


3.III օր9.20-10.00Միջին դպրոցի ներքին բակի՝ բրուտանոցին կից տարածքի,  մագլցող խաղողների տնկում  և  ջրում ,ջերմոցին կից պատշգամբի բույսերի խնամք

4.IVօր11.00-11.50 Մարմարյա սրահի և երկրորդ հարկի պատշգամբի  բույսերի համալրում, խնամք, միջին դպրոցի ներքին բակի՝ բրուտանոցին կից տարածքի,  մագլցող խաղողների   ջրում

5.Vօր 9.20-10.00 հասարակական աշխատանք ավագ դպրոցի սովորողների հետ, ջերմոցին կից պատշգամբի բույսերի խնամք
13.00-13.30Միջին դպրոցի ներքին բակի՝ բրուտանոցին կից տարածքի,  մագլցող խաղողների   ջրում

No comments:

Post a Comment