Friday, September 23, 2016

«Մեր բակը պարտեզ» նախագիծ՝ քրիզանթեմների կտրոնների տնկում

Այսօր 9.3 դասարանի սովորողները կենսաբանության դասի ընթացքում մաքրել, փխրեցրել են բակում  դրված թաղարների հողը և ազատված հատվածներում տնկել քրիզանթեմների կտրոններ: Հասուն կտրոնների վրա արդեն երևում են կոկոնները, շուտով այդ տարածքը կվերածվի գույնզգույն ծաղկանոցի:

No comments:

Post a Comment