Tuesday, October 3, 2017

Կանաչող պատեր

Այսօր կենսաբանության դասին, ընտրության խմբի սովորողների հետ, այցելեցինք տիկին Շողիկին։Ծանոթացանք բույսերի նոր տեսակներին, դրանց բազմացման տեխնոլոգիային, վերցրեցինք վայրի խաղողի տնկիներ Ավագ դպրոցի պատերը, սյուները կանաչապատելու համար, քլորոֆիտումի կտրոններ մարմարյա սրահի բույսերը  համալրելու նպատակով և երկու հատ սիրիական վարդի տնկիներ։Վերադառնալով Մայր դպրոց՝ սովորողները անցան աշխատանքի․․․

No comments:

Post a Comment