Monday, October 2, 2017

Հոկտեմբերյան նախագծեր


1. Պատշգամբի բույսերի համալրում՝ չորացած բույսերի հեռացում,  վնասատուների դեմ պրոֆիլակտիկ սրսկում  10-րդ դասարան
3․Ակվարիումի համալրում  7-րդ դասարան
4․Էկոնախագիծ Վ.Զատիկյանի անվան այգում  8 և 9-րդ դասարն
5.Բակի բարեկարգման  աշխատանքներ հերթապահ դասարան 
6․Տեսադասերի պատրաստում։ 

No comments:

Post a Comment