Monday, October 30, 2017

Ջավախքի դպրոցի սովորողները արդեն կրթահամալիրում են

Ջավախքի  դպրոցի սովորողները կրթահամալիրում են․ջերմ ընդունելությանն ու ծանոթությանը հաջորդեցին  պարն, երգն,  ուրախ տրամադրությունը։
  Օր երկրորդ:

No comments:

Post a Comment