Friday, March 27, 2020

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն

11-12-րդ դասարաններ օնլայն տեսադաս  մարտի 30-ին, ժամը -12․55-14․20։Տեսակապը իրականացնելու ենք   zoom ծրագրով։

Նախագիծ 
Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն  Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ:
Մենդելի 2-րդ օրենքը:Ոչ լրիվ դոմինանտություն:Գամետների մաքրության վարկած:
Սեռի գենետիկա, սեռի հետ շղթայակցված հատկանիշների ժառանգում, ժառանգական հիվանդություններ։
Նախագծի ընթացքը

  • համացանցից գտնել տեղեկություններ
  • յուրացնել նյութը
  • փորձել առօրյայում հանդիպող օրինակների վրա կիրառել ստացած գիտելիքները՝ որոշել բարեկամների հնարավոր գենոտիպները
Նախագծի արդյունքը՝
  • պատրաստել ուսումնական նյութեր,բլոգներում ներկայացնել համեմատությունները՝ նշելով օրինակները։
2․Պատրաստել տեսադաս գեների փոխազդեցության վերաբերյալ՝ բերել օրինակներ։

Սովորողի գնահատականը նշանակվում է՝  հաշվի առնելով տեսադասերի ժամանակ ցուցաբերած մասնակացությունը և պատրաստած նյութի բովանդակությունը նյութը պետք է ներառի սեփական դատողություններ, կատարած համեմատություններ։

No comments:

Post a Comment