Friday, March 27, 2020

Օրգանիզմների բազմացման եղանակները՝ սեռական և անսեռ։

10-րդ դասարան՝  օնլայն տեսադաս  ապրիլի 1-ին, ժամը -12․55-14․20։ Տեսակապը իրականացնելու ենք   messenger ծրագրով։

Նախագիծ 2
Հետսաղմնային զարգացման շրջանները,ընդհանուր բաժնի ամփոփում։
Օրգանիզմների բազմացման եղանակները՝ սեռական և անսեռ։

Նախագծի ընթացքը


  • սեռական բազմացման կենսաբանական նշանակությունը
  • առավելությունները և թերությունները
  • վեգետատիվ բազմացման ձևերը, կիրառումը առօրյայում՝ բակում, պատշգամբում
  • գյուղերում գտնվող սովորողները կարող են ներկայացնել իրենց աշխատանքները՝ պապիկների , տատիկների հետ միասին
Նախագծի արդյունքը՝
Յուրացնել նյութը, պատրաստել ուսումնական նյութեր,բլոգներում ներկայացնել համեմատությունները, բակային աշխատանքները։

No comments:

Post a Comment