Tuesday, August 18, 2020

7 -րդ դասարանի հեռավար առաջադրանքների փաթեթ


Դասագրքի հղումն է

Դաս 1  

1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

Դաս 2    
Դասարանական աշխատանք
Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում
Կաթնաթթվային բակտրիաների օգտագործումը սննդային արդյունաբերության մեջ`
1.Կաթի թթվեցում արտաքին միջավայրում եղած բակտերիաների շնորհիվ
2.կաթի թթվեցում մածնի միջոցով
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:
                 1.Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:
2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը: 

Դաս  3    
1.Սնկերի թագավորություն,կառուցվածքը, օգտագործումը արդյունաբերության մեջ:Մուկորի կառուցվածքըբորբոսասնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
2.մանրադիտակով բորբոսասնկի կառուցվածքի հետազոտում
 Լրացուցիչ աշխատանք
ա/ինչպիսի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք են ախտանիշները, առաջացման       պատճառները 
բ/մակաբուծ սնկեր , պայքարը դրանց դեմ:


Դաս  4
Թեմա 13Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։
Դասարանական աշխատանք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝մանրադիտակով ուսումնասիրում ենք ջրիմուռի կառուցվածքը:

Դաս 6
Թեմա 12 Ջրիմուռների կառուցվածքը, բազմացումը,բազմաբջիջջրիմուռի բազմացումը , ջրիմուռների բազմազանությունը։
Լրացուցիչ առաջադրանք սովորել դասագրքից էջ 42-45
աԳտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմւռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։
բտրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։


 Դաս 7

Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ,1։


Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Դաս 8

Պտերներ, դրանց կառուցվածքը, բազմացումը։
Լրացուցիչ առաջադրանք
Տրված նյութը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։


Դաս 9

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,բազմացումը անգլերեն լեզվով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:

Դաս 10 
Կրկնում եք նոյեմբեր ամսվա անցածը՝ջրիմուռները, մամուռները, պտերը, մերկասերմերը, դրանց կառուցվածքը , բազմացման եղանակները, կիրառումը մարդու կյանքում և դերը բնության մեջ :

Դաս 11 
Սերմավոր բույսեր, ծածկասերմ բուսերի կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող ծածկասերմ և մերկասերմ բույսերի օրինակներ, ինչով են դրանք տարբերվում միմյանցից:Պատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 12
Կրկնակի բեղմնավորում 
Լրացուցիչ առաջադրանք
Բացատրել կրկնակի բեղմնավորման առավելությունը, բերել օրինակներ:

Դաս 13
Իմ սիրելի սովորողներ, պետք է պատրաստվենք բնագիտատեխնկական ստուգատեսին, այսինքն անհրաժեշտ է փորձեր կատարել, ես ուղարկում եմ փորձի մի օրինակ, որը բաղկացած է մի քանի մասից, առաջին մասը Արշիլն է անելու, մյուսները կարող եք ընտրել ըստ ցանկության՝ ինձ գրելով, ով շուտ կգրի նրան կտամ մյուս հատվածները, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել տարբեր փոձեր , բայց անպայման ինձ ուղարկենք միասին որոշենք կատարեք այն, թե ոչ, որ անտեղի չչարչարվեք:
Զուգահեռ կրկնում եք մերկասերմերն ու ծածկասերմերն ամբողջությամբ:

Դաս 14
Միաբջիջ կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը ,էջ 78,Կանաչ էվգլենա,  կառուվածքը, բազմացումը, սնման ձևերը:
Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ էվգլենայի վերաբերյալ ՝նկարագրել սնման առանձնահատկությունը:

Դաս 15
Արմատամտրակավորների  տիպ, էջ 85-93, ամեոբայի, էվգլենայի , հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը, բազմացումըսննդառությունը ,նշանակությունը, դիզինտերիայի ամեոբա:
Պատրաստել ուսումնական նյութ ամեոբայի և դիզինտերիայի ամեոբայի վերաբերյալ :Դաս16    
Համեմատել միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը:Համացանցից գտնել տեղեկություններ նախակենդանիների առաջացրած հիվանդությունների (քնախտ, դիզինթերիա, մալարիա և այլն) վերաբերյալ,
դրանց ախտանիշները , տարածման մեթոդները, կանխարգելումն ու բուժումը:

Դաս 17   
Բազմաբջիջ կենդանիներհիդրահիդրայի կառուցվածքըբազմացումը :
Պատրաստել ուսումնական նյութ` կարող եք որևէ նյութ թարգմանել և ձայնագրել::

 Դաս 12
Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան,:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր՝թվարկված  մակաբուծների առաջացրած հիվանդությունների վերաբերյալ:

Դաս 13 
Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 15
Համեմատել նախակենդանիների , հիդրայի, տափակ որդերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 16
Կլոր և օղակաձև որդեր ասկարիդ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ անձևրորդի կառուցվածքը, նրա դերը բնության մեջ թեմայով։
Դաս 17(16.04-20.04.18)
Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։
Որտեղ են առաջանում բնական մարգարիտները:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս18
Երկկենցաղներդրանց դերը բնության մեջթունավոր , վառ գունավորում ունեցող երկկենցաղներ ,պատրաստեք տեսադասաշխատանքը դրեք ձեր  բլոգներում :Կարող եք ընտրել կոնկրետ որևէ  երկկենցաղորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստել նյութ հենց նրա վերաբերյալ:Դաս 19
Միջատներ՝թիթեռներ, 1 , սարդեր, զատիկներ1
Լրացուցիչ աշխատանք
Գտնել լեգենդներ միջատների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 20
Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները ծանոթանում են թռչունների տեսակներին
  • առանձնացնում տարածված և հազվադեպ հանդիպող տեսակները
  • նշում որոնք են գրանցված կարմիր գրոքում
  • ընտրում մեկ -երկու տեսակ, ներկայացնում մանրամասն բնութագիր՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը
Նախագծի նպատակը
  • կարողանում են տարբերակել իրենց շրջապատող թռչուններին
  • ընդհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութեր
Դաս 21
Սովորել ձկների բազմազանությունը, կռճիկային ձկներ,գտնել տեղեկություններ կռճիկային ձկների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 19
Սողունների ընդհանուր կառուցվածքը, բազմազանությունը, ընտրեք կոնկրետ որևէ  սողունորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստեք նյութ նրա վերաբերյալ:


Դաս 20
Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները՝ կապված օդային կենակերպի հետ :Թռչնի սաղմնայինզարգացումը:Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր թռչունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:


Դաս 21
Կաթնասունների  ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները, առավելությունները՝ տարբեր արտաքին պայմաններին հարմարվելու, ապրելու համար:
Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր տարբեր կաթնասունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:
Մուկը, չղջիկը, վագրը, արջը, մարդը կաթնասուններ են, որո՞նք են նրանց ընդհանուր հատկանիշները , որոնց պատճառով նրանք դասվում են կաթնասունների խմբին:Ընտրել ձեր նախընտրած/սիրելիհետաքրքիրսարսափելի,  հանելուկայինկենդանուն և պատրաստել տեսադաստեսանյութդնել բլոգներումհղումը ինձ ուղարկեք:Կարող եք թարգմանել պատրաստի նյութ,ինչպես արդեն արել եք կամ իմ նշած հղումներից  օգտվելով նկարները միմյանց միացնելով և  ձեր ձայնագրությունը միացնելով  նոր նյութ պատրստել:
Հղումներն են
՝http://www.filin.vn.ua/
http://www.theanimalworld.ru/ 

No comments:

Post a Comment