Tuesday, August 18, 2020

Հուլիս-օգոստոս ամիսների իրականացված աշխատանքներ


4․Աշխատանք ֆիզիակակն միջավայրում 1․ համագործակցել եմ նաև Գոհար Եղոյանի հետ՝ մուտ ճամբարի սովորողների հետ լաբորատոր փորձերի կազմակերպում

6․ Հեռավար առաջադրանքների հանձնարարում և ստուգում 1, 234

7․Կենսաբանության չափորոշիչների վերլուծություն


8․ Մասնակցել եմ գրեթե բոլոր օնլայն ժողովներին։


No comments:

Post a Comment