Friday, September 23, 2022

Հետազոտական աշխատանքի թեմաները

 Հետազոտական աշխատանքի թեմաները և ներկայացվող պահանջները

Ներկայացված է եղել 6 թեման, որոնցից սովորողները ընտրել են հետևյալները՝


1․Գևորգյան Էրիկ-Գիշատիչ բույսեր և սնկեր, դրանց ծագումը և դերը բնության մեջ

2․Աբրահամյան Մելինե -Կենսաբանությունը որպես բացահայտման բանալի դատաբժշկի ձեռքերում

3․Հովհաննիսյան Մարկ-Կենսաբանությունը որպես բացահայտման բանալի դատաբժշկի ձեռքերում։

4.Շագոյան Սոֆյա -Մարդկանց վաղաժամ ծերացում, պատճառները

Աշխատելու եմ 4 սովորողի հետ՝ առցանց և առկա ձևաչափով։Աշխատանքի սկզբնական փուլում նախատեսվում  է թեմաների պարզաբանում , բաժինների տրոհում։

Աշխատանքային  պլան և ժամանակացույց

Առկա հանդիպումներ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի 14։00-15։00

Սեպտեմբերի 28

 • աշխատանքի ուղղությունների ձևավորում
 • աղբյուրների քննարկում
 • ներածական մասի մեկնարկ

Հոկտեմբերի 5

 • աշխատանք ներածական մասի վրա՝ շեշտադրում ենք թեմայի արդիականությունը

Հոկտեմբերի 12

Աշխատում ենք ներածության վրա, հետևյալ կետերի շուրջ

 • Նշել որոնք են օրգանիզմի ծերացման պատճառները
 • Ինչ է խթանում դրանց առավել վաղ արտահայտմանը
 • Որ է դատաբժշկի դերը ճիշտ հետաքննության մեջ
 • Ինչ հատկանիշներ կարող են հուշել օրգանիզմի մահված պատճառների մասին 

Հոկտեմբերի 19

 •  աղբյուրներ, գրականության ցանկ

Նոյեմբերի 3

  • Գենետիկայի դերը օրգանիզմի պահպանման վրա 
  • Օրգանիզմի ջերմաստիճանի տատանումը կախված սենյակային պայմաններից , որի շնորհիվ կարող են որոշելմահված ժամանակը

Նոյեմբերի 9

 • Կատարած աշխատանքի ներկայացում 

Նոյեմբերի 16

  • Ավելացնել ներածությունը 
  • Հնարավոր է արդյոք մեկ անձը ունենա տարբեր ԴՆԹ-ներ, ինչպես կարող է այդ փաստը խանգարել կամ օգնել հետաքննությանը
  • Ստրեսային պրոցեսների ազդեցությունը օրգանիզմի ծերացման վրա
Նոյեմբերի 23
 • Ինչ են թելոմերները, ինչպես են դրանք նպասում օրգանիզմի 
 • Միաձվանի և երկձվանի երկվորյակներ, ինչպիսի գենոտիպ ունեն, որն է գենոտիպի դեր հետաքննության մեջ


No comments:

Post a Comment