Thursday, September 16, 2021

Մասնագիտական զարգացում

Առաջադրանք 1 

Հեղինակային ծրագիր

Տեսական 1 ժամ, գործնական՝ 4 ժամ։

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում)սեպտեմբերի 16-18

Տեսական պարապմունքի թեման՝ «Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»

Ուսումնասիրվող նյութը՝

Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար Մարգարիտ Սարգսյանը

Հեղինակայինը կրթահամալիրում․ մշակումների փաթեթ

գործնական հեռավար պարապմունքներ` 4 ժամ ( 0,5 կրեդիտ) 

Գործնական աշխատանք 1

Հոդվածների ընթերցում։

Գործնական 2

Առանցքային մտքերի առանձնացում։ Բլոգում մտքերի ընտրանիների կազմում-հրապարակում։

Գործնական 3, 4

Գրախոսականի կամ մտորման հրապարակում․ հեղինակայինը իմ ուսուցման գործընթացում կամ դրա տարրերի ներդրումը իմ դպրոցում։

Ընթերցելով նշված հոդվածները ցանկանում եմ անդրադառնալ ՝

1․ Յուրա Գանջալյանի հոդվածին, որտեղ նշվու, է բլոգային և նախագծային ուսուցման առավելությունները, մեջբերում եմ 

Բլոգային և նախագծային ուսուցման-ուսումնառության առավելությունները

Հանրակրթության փակ համակարգից անցում է կատարվում բաց համակարգի

 • Սովորողի բլոգում հրապարակված նյութերը հնարավորություն են տալիս տեսնելու սովորողի գիտելիքների և կարողությունների աճը ուսումնառության տարբեր տարիներին

 • Դասավանդողի բլոգը այլ դասավանդողների հետ փորձի փոխանակման ամենաարդյունավետ միջոցն է

 • Դպրոցական կայքը և ուսումնական բլոգները թե′ դասավանդողին, և թե′ սովորողին հնարավորություն են տալիս բովանդակության սպառողից դառնալ բովանդակության ստեղծող

 • Ուսումնական բլոգը հեռավար ուսուցման արդյունավետ գործիք է

 • Ուսումնական բլոգների, նախագծային ուսուցման, անհատական համակարգիչների կիրառման շնորհիվ իրականացվում է անգլերենի արդյունավետ ուսուցում միևնույն դասարանում սովորող, բայց տարբեր նախնական գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ ունեցող սովորողների համար

2․Մարիետ Սիմոնյանի հոդվածից կուզենայի առանձնացնել ուսումնական նյութին ներկայացվող պահանջներից.

Ուսումնական նյութը պետք է նպատակաուղղված լինի. · սովորողի մտածողության, երևակայության, ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը. · լեզվամտածողության, լեզվազգացողության զարգացմանը. · վերլուծելու, համադրելու, եզրահանգումներ անելու կարողությունների զարգացմանը · աշխարհճանաչողության ընդլայնմանր, գրական ճաշակի ու աշխարհայացքի ձևավորմանն ու զարգացմանը, · ստեղծական-հետազոտական ուսումնասիրություններ կատարելու հմտությունների զարգացմանը. · ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ զարգացնելուն, նաև ինքնակրթությամբ զբաղվելուն:

Հեղինակայինը իմ գործունեության մեջ

Արդեն երկար տարիներ աշխատելով կրթահամալիրում իրականացրել եմ բազմաթիվ նախագծեր՝ բակային, սովորող սովորեցնող, թարգմանչակա, ուսումնական նյութեր փաթեթի կազմում և այլն։Ցանկանում եմ նշել նախագծային ուսուցման առավելությունները

 • թույլ է տալիս ներգրավել տարբեր հետաքրքրություն ունեցող սովորողների
 • աշխատել խմբային մթնոլորում
 • միաժամանակ համագործակցում ենք օտար լեղվի դասավանդողների հետ՝ նյութեր թարգմանելիս, ինչը նպաստում է սովորողի բառապաշարի ընդլայմանը
Կրթահամալիրը տալիս է  լայն հնարավորություններ՝ անընդհատ զարգանալու և նորը սովորելու համար։

Առաջադրանք 2

Ուսումնասիրվող նյութըՄեդիագրադարանից առանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 
Գոծնական աշխատանք 1․ Բլոգում հրապարակել ուսումնական նախագծի կառուցվածք, գրավոր շարադրել 
ուսումնական նախագծին ներկայացվող պահանջներ։
Գործնական աշխատանք 2․
Կազմել մեկ նախագիծ՝ իր բոլոր փուլերով, հրապարակել բլոգում, սովորողների հետ իրականացնել այն։
Գործնական աշխատանք 3․
Գնահատել նախագիծը՝ իրականացնելուց հետո, բլոգում ներկայացնել արդյունքները․անդրադարձ՝ նախագծի դրական, հաջողած կողմերը, թերությունները, բացթողումները 

Մեդիագրադարանից առանձնացրել եմ Նունե Այդինյանի
«Մարդիկ , որ ոգևշնչում եմ մեզ» նախագծային փաթեթը:Նախագիծը համապատասխանում է ուսումնական նախագծի կառուցվածքին, ներկայացվող պահանջներին, արդյունավետ և հետաքրքիր է ավագ դպրոցի սովորողների համար: Զարգացնում է թիմային աշխատանքնը, թարգմանչական հմտությունները, հարցերի ճիշտ կազմելու,  կազմակերպչական , հաղորդակցման , խնդիրների լուծման հմտությունները և ստեղծարարությունը: Նախագիծը երկարաժամկետ է և շարունակական, բացահայտում և տարածում է սեբաստացիակա համայնքի անդամներին:

Գործնական աշխատանք 1

Ուսումնական նախագծին ներկայացվող պահանջներն են․

 • թեմայի արդիականություն
 • աշխատանքային փուլեր՝ նախապատրաստական, աշխատանքի բաժանում, ծրագրի կազմում, ընթացիկ աշխատանքներ, արդյունք
 • հստակ սահմանված ժամկետ

Ուսումնական նախագիծը նախ և առաջ պետք է ունենա հստակ նպատակ և խնդիր։ Սովորողը նախագիծն իրականացնելու ընթացքում պետք է ձեռք բերի նոր գիտելիքներ,  հմտություններ, կատարի հետազոտական աշխատանք, թարգմանություններ և այլն։ Նախագիծ ընտրելիս պետք է անպայման հաշվի առնել սովորողի հետաքրքրությունները, կարծիքը, առաջարկները։

Նախագծում պետք է նշվի մասնակիցների ցանկը, դասարանը։ Նախագիծը կարելի է իրականացնել նաև տարատարիք սովորողների հետ։

Նախագծում պետք է մանրամասն նշվի աշխատանքի կատարման ընթացքը, աշխատանքային բաժանումները, փուլերը։ Պետք է երևա նաև սովորողի աշխատանքի ընթացքը։

Իսկ ամենավերջում նախագծի ղեկավարը և նախագիծն իրականացրած սովորողը նախագծի վերջնարդյուքը տեղադրում են իրենց բլոգում,  նյութը տեղադրվում է ենթակայքերում, գլխավոր կայքում։

 Նախագծեր ավագ դպրոցի սովորողների հետ 1 , 2։


Նախագծին  ներկայացվող պահանջները
Նախագիծը պետք է ունենա. 

 • թեմա և ուսումնասիրման ենթակա թեմայի հետ կապված հարցադրումներ
 • աշխատաքի փուլեր (նախնական պլանավորում, գործողությունների ծրագիր, ժամկետներ, միջանկյալ հաշվետվություններ)
 • աշխատանքի վերջնաժամկետ
 • ակնկալվող արդյունք (հրապարակախոսություն, տեսաֆիլմ, ձեռնարկ, փաթեթ, շտեմարան, հոդված, ներկայացում, և այլն)։

Գործնական աշխատանք 2

Կներկայացնեմ իրականացված երկարաժամկետ «Միկրոօրգանիզմների բազմազանություն» նախագիծը։Որի արդյունքները կարող եք տեսնել ասյտեղ։

Գործնական աշխատանք3

Համարում եմ հաջողված ,քանի որ շատ թվով սովորողներ տարբեր դասարաններից ընդգրված են եղել այս նախագծում, զարգացրել թարգմանական, բանավոր և ստեղծական հմտություները:Ծանոթանում են միկրոօրգանիզմների տեսակներին դրանց կիրառման ոլորտներին, հասկանում դրանց նաև դրական ազդեցությունը, նշանակությունը։

Առաջադրանք 3
Վերապատրաստման ընթերցարան
Ծանոթանալ, անդրադառնալ բլոգի ուսումնական հարթակ և գործիք լինելուն 
Ուսուցչի բլոգ՝ ուսուցչի գործունեության ու մասնագիտական զարգացման հայելի-Անահիտ Հարությունյան 
Բլոգ՝ անհատակենտրոն ուսուցման հարթակ-Նվարդ Սարգսյան 
Անգիրի դպրոցի մեր այլընտրանքը— Աշոտ Բլեյան 
մանկվարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներՍովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ 
Գործնական 1
Կարդալ Ուսուցումնբլոգով նյութը, գրավոր ներկայացնել նկատառումները, առաջարկները
Բլոգային ուսուցումը և դասավանդողին և սովորողներին տալիս է լայն հնարավուրություններ:Բլոգը ուսումնական նյութերի վիրտուալ պահոց է, նյութերի տարածման հարթակ,առցանց ուսուցման արդյունավետ գործիք,ապահովում է անհատականացված ուսուցում:
Ընթերցեցի բոլոր նյութերը որևէ նկատառում չունեմ:Վարում եմ իմ ուսումնական բլոգը 2012 թվականից:
Գործնական 2
Օգտվելով Մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջները նյութից- անձնական բլոգը համապատասխանեցնել դրանց։ Դնել բլոգի հղումը․
Անուշ Ասատրյան

Առաջադրանք 4
1․ Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ․ 0,5 կերդիտ
2․Ուսումնական ճամփորդություն․ 

Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ
Գործնական աշխատանք 1․ Ծանոթանալ Կրթահամալիրի դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ 
Գործնական աշխատանք 2․Գրավոր գրախոսել կարգը, դիտարկումներ, առաջարկներ անել։
Գործնականաշխատանք3․ Բլոգում ներկայացնել հատուկ կարիքով սովորողի հետ աշխատանքի հաջողած մեկ փորձ. Հաջողություն, դժվարություններ,զարգացում։ 
Հատուկ կարիքով սովորողների ծնողների հետ համագործակցությանն ուղղված աշխատանքի կազմակերպում։
Կրթահամալիրը տարիներ շարունակ իրականացնում է ներառական կրթություն, հատուկ կարիքով երեխաներ մեծ մասը ներգրավված է կրթահամալիրային ակտիվ գործունեության մեջ, ճամփորդական նախագծերում։Բնագիտական առարկաների դեպքում օգնության են հասնում կենդանիների և բույսերի խնամքը, նման հնարավորություն տալիս է կրթահամալիրը,խնամքի շնորհիվ սովորողները ոչ միայն ձեռք են բերում մինիմալ գիտելիքներ , նաև բարելավվում է նրանց հոգեվիճակը։
Գործնական 4․ Ընթերցարան 
Գրավոր քննարկել-վերլուծել հոդվածները, տեսանյութը.  

Ընթերցելով հոդվածները և դիտելով տեսանյութը կարող եմ նշել, որ ամենակարևորը ներառական կրթության մեջ ընկերությունը, փոխօգնությունը, աջակցությունն է: Հոդվածներում ներկայացված մտքերը շատ կարևոր են դասավանդողների համար, կարևոր է հետևայլ մոտեցումները

Ուսումնական հատուկ կարիք ունեցող երեխաները միմյանցից տարբերվում են և, հետևաբար, տարբեր են նաև նրանց հատուկ կարիքները: Այնուամենայնիվ, նրանք ունեն որոշակի ընդհանրություններ և դասավանդողների, հոգեբանների, լոգոպեդների ու հատուկ մանկավարժների առաջնային կարևորություն ունեցող աշխատանքը այդ տարբերություններն ու ընդհանրությունները նկատելն է: Կայքում նշված են մշտադիտարկումների արդյունքում ուրվագծված այն ընդհանրությունները, որոնք այս կամ այն չափով բնորոշ են հատուկ կարիքով սովորողների համար: Ուսումնական հատուկ կարիքով երեխաների ընդհանրությունները.

 • Նրանք ունեն թույլ զարգացած կարճատև և երկարատև հիշողություն
 • ունեն հանդուրժողականության ցածր և հիասթափության բարձր մակարդակներ
 • ունեն ինքնագնահատման թույլ զգացողություն
 • դյուրագրգիռ են
 • նրանց համար դժվար և նույնիսկ անհնար է երկար ժամանակ աշխատել միևնույն առաջադրանքի վրա:
 • անմիջական են արտահայտվելիս, հաճախ չեն կարողանում վերահսկել իրենց հույզերը
 • հեշտությամբ են շփոթվում
 • պահանջկոտ ու հրամայական տոնով են խոսում
 • դժվարությամբ են աշխատում ուրիշների հետ
 • դժվարանում են մտապահել բարդեցված ցուցումները և այն ցուցումները, որոնք տևական ժամանակ առաջ են ասվել
 • մեծ և փոքր մկանային խմբերի համակարգման (կոորդինացիայի) խնդիրներ ունեն
 • ձեռագիրը վատն է
 • վատն է ժամանակի զգացողությունը

Ներառական կրթության հիմնական առանձնահատկությունները

Ընդհանուր առմամբ, ներառական կրթությունը կարող ենք հաջողված համարել, եթե հետևում ենք հետևյալ կարևոր հատկանիշներին և գործելակերպին։

 • Բոլոր երեխաներին անվերապահորեն պետք է ընդունել սովորական դասարաններում և ներառել դպրոցական կյանքում։
 • Աջակցություն պետք է ցույց տալ այնքան, որքան անհրաժեշտ է երեխաներին, ուսուցիչներին, ուսումնական պարապմունքների կազմակերպմանը, որպեսզի բոլոր երեխաները կարողանան լիովին մասնակցել դպրոցական կյանքին և դասապրոցեսին։
 • Ավելի շատ կարևոր է, թե ինչ կարող են անել սովորողները, քան այն, ինչ չեն կարող անել։
  Կրթական արդյունքները պետք է դիտարկել ըստ յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների, քանի որ միևնույն դասարանում սովորողները կարող են ունենալ տարբեր խնդիրներ և արդյունքներ:
 • Դպրոցները և դասընթացները պետք է այնպես կազմակերպել, որ օգնեն երեխաներին սովորել և բացահայտել իրենց ամենամեծ ներուժը:

2․Ուսումնական ճամփորդություն 
Առաջադրանք 1․ Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութը Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ։

Յուրաքանչյուր դասավանդող մինչ ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելը պետք անպայման հետևի ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգին: Կազմակերպել եմ մի շարք ճամփորդույուններ: ներկայացնում եմ հղումը ։

Առաջադրանք 2․ Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութերից մեկը 

Իրականացրել եմ մեկօրյա 
Բարձունքի նվաճում՝ Գեղարոտի ջրվեժ

Ամփոփումները այստեղ․

1․Լիլիթ Ղազարյան

2․Նարե Հաղնազարյան

3․Քնարիկ Հակոբյան

Առաջադրանք 5
1.․ Ճամբարի կազմակերպում․ 0,5 կրեդիտ
2․ Ստուգատեսներ․ 0,2 կրեդիտ

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում). հոկտեմբերի 6-11

1․ Ճամբարի կազմակերպում
Առաջադրանք 1․ Կարդալ կարգը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ Ուսումնական ճամբարի(աշնանային, ձմեռային, գարնանային, ամառային) կազմակերպման կարգ 

Կարդացի ուսումնական ճամբարների կազմակերպման կարգը,դիտարկում չունեմ:Կրթահամալիրում համակարգել եմ ամառային և ձմեռային ճամբարներ:
Առաջադրանք 2․ Կարդալ կարգերը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ 

 • Ամառային ստեղծագործական բաց ճամբարի կազմակերպման կարգ 
 • Աշխատանքային ճամբար 
  Ամառային ստեղծագրծական ճամբարները սովորողներին հնարավորություն են տալիս անընդհատ ստեղծագրծելու, ամառը ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու,ճամփորդելու ,բացահայտելու ինչպես նաև նոր ծանոթություններ ստեղծելու:Ճամբարների ընացքում կազմակերպվում են հանդիպպումներ, քննարկումներ, հավաքներ:

  Առաջադրանք 3․ Կարդալ հոդվածները, ընտրել մեկը և  բլոգում գրավոր գրախոսել 

Նպատակը

Բնագիտական ստուգատեսի  միջոցով սովորողների և դասավանդողների ստեղծականության խթանում,համացանցում հեղինակային կրթական ծրագրի  տարածում.

Ժամանակացույց

Հայտերի ընդունում

Ստուգատեսը բաց է         Կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցի սովորողներ , դասավանդողներ, այլ դպրոցներից սովորողներ

Անվանակարգեր

Բնագիտական փորձեր
Թարգմանական նյութերի մեդիափաթեթ
Բնագիտական տեսաֆիլմերի, հաղորդաշարերի, հարցացրույցների թարգմանություն
Նյութերին ներկայացվող պահանջներ

Թարգմանված նյութը պարտադիր պետք է ունենա բնօրինակի հղում
Շարադրանքը պետք է լինի հայեցի, գրագետ
Հրապարակված լինի թարգմանողի բլոգում կամ այլ վիրտուալ տիրույթում

No comments:

Post a Comment