Thursday, August 25, 2016

7 -րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

7 -րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ
Դասագրքի հղումն է

Դաս 1   (19.09-23.09.17թ)
Դասարանական աշխատանք
1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուր, ինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

Դաս 2    (25.09-29.05.17թ)
Դասարանական աշխատանք
Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում
Կաթնաթթվային բակտրիաների օգտագործումը սննդային արդյունաբերության մեջ`
1.Կաթի թթվեցում արտաքին միջավայրում եղած բակտերիաների շնորհիվ
2.կաթի թթվեցում մածնի միջոցով
Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 4-ը /դասագրքիցէջ 15-17/:
                 1.Պատրաստել էլեկտրոնային նյութ բակտերիաների կառուցվածքի և արդյունաբերության մեջ օգտագործման եղանակների վերաբերյալ:
2.   Բացատրել կաթի թթվելու պրոցեսը: 

Դաս  3    (02.10.17-06.10.17թ)
դասարանական աշխատաք 
1.Սնկերի թագավորություն,կառուցվածքը, օգտագործումը արդյունաբերության մեջ:Մուկորի կառուցվածքը, բորբոսասնկերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
2.մանրադիտակով բորբոսասնկի կառուցվածքի հետազոտում
 Լրացուցիչ աշխատանք
ա/ինչպիսի սնկային հիվանդություններ կան, որոնք են ախտանիշները, առաջացման       պատճառները 
բ/մակաբուծ սնկեր , պայքարը դրանց դեմ:

Դաս 4      (09.10.-13.1017թ)
դասարանական աշխատաք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝ձեզ հետ բերում եք  մի քիչ դրոժ, մեկ գդալ շաքարավազ :
Տնային առաջադրանք
Կրկնում եք սնկերի կառուցվածքը, թունավոր և ուտելի սնկերի տեսակները :


Դաս 5     (16.10—20.10.17թ)
Թեմա 13Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։
Դասարանական աշխատանք
Կատարելու ենք  գործնական աշխատանք՝մանրադիտակով ուսումնասիրում ենք ջրիմուռի կառուցվածքը:

Դաս 6(23.10.-27.10.17թ)
Թեմա 12 Ջրիմուռների կառուցվածքը, բազմացումը,բազմաբջիջջրիմուռի բազմացումը , ջրիմուռների բազմազանությունը։
Լրացուցիչ առաջադրանք սովորել դասագրքից էջ 42-45
աԳտնել հետաքրքիր տեղեկություններ ջրիմւռների վերաբերյալ, որտեղ և ինչպես են օգտագործվում ջրիմուռները, պատրաստել ուսումնական նյութ։
բտրված հղումների նյութերը թարգմանել և պատրաստել ուսումնական նյութ։


 Դաս 7(07.11.-10.11.17)

Բարձրակարգ սպորավոր բույսեր՝ մամուռներ , դրանց կառուցվածքը, բազմացումը ,1։


Տրված նյութերը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Դաս 8(13.11-17.11.17)

Պտերներ, դրանց կառուցվածքը, բազմացումը։
Լրացուցիչ առաջադրանք
Տրված նյութը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։


Դաս 9(20.11-24.11.17)

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,, բազմացումը անգլերեն լեզվով:
Լրացուցիչ առաջադրանք
Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:

Դաս 10 (27.11.-01.12.17)
Կրկնում եք նոյեմբեր ամսվա անցածը՝ջրիմուռները, մամուռները, պտերը, մերկասերմերը, դրանց կառուցվածքը , բազմացման եղանակները, կիրառումը մարդու կյանքում և դերը բնության մեջ :

Դաս 11 (04.12-08.12.17)
Սերմավոր բույսեր, ծածկասերմ բուսերի կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել կենցաղում մեզ հանդիպող ծածկասերմ և մերկասերմ բույսերի օրինակներ, ինչով են դրանք տարբերվում միմյանցից:Պատրաստել ուսումնական նյութ:

Դաս 12(11.12-15.12.17)
Կրկնակի բեղմնավորում 
Լրացուցիչ առաջադրանք
Բացատրել կրկնակի բեղմնավորման առավելությունը, բերել օրինակներ:

Դաս 13(18.12-22.12.17)
Իմ սիրելի սովորողներ, պետք է պատրաստվենք բնագիտատեխնկական ստուգատեսին, այսինքն անհրաժեշտ է փորձեր կատարել, ես ուղարկում եմ փորձի մի օրինակ, որը բաղկացած է մի քանի մասից, առաջին մասը Արշիլն է անելու, մյուսները կարող եք ընտրել ըստ ցանկության՝ ինձ գրելով, ով շուտ կգրի նրան կտամ մյուս հատվածները, դուք ինքներդ էլ կարող եք գտնել տարբեր փոձեր , բայց անպայման ինձ ուղարկենք միասին որոշենք կատարեք այն, թե ոչ, որ անտեղի չչարչարվեք:
Զուգահեռ կրկնում եք մերկասերմերն ու ծածկասերմերն ամբողջությամբ:

Փետրվար-մայիս  II  Կիսամյակ
Դաս 14(29.01-02.02.18)
Միաբջիջ կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը ,էջ 78,Կանաչ էվգլենա,  կառուվածքը, բազմացումը, սնման ձևերը:
Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ էվգլենայի վերաբերյալ ՝նկարագրել սնման առանձնահատկությունը:

Դաս 15(05.02.09.02.18)
Արմատամտրակավորների  տիպ, էջ 85-93, ամեոբայի, էվգլենայի , հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը, բազմացումըսննդառությունը ,նշանակությունը, դիզինտերիայի ամեոբա:
Պատրաստել ուսումնական նյութ ամեոբայի և դիզինտերիայի ամեոբայի վերաբերյալ :Դաս16    (12.02.-16.02.18)
Համեմատել միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը:Համացանցից գտնել տեղեկություններ նախակենդանիների առաջացրած հիվանդությունների (քնախտ, դիզինթերիա, մալարիա և այլն) վերաբերյալ,
դրանց ախտանիշները , տարածման մեթոդները, կանխարգելումն ու բուժումը:

Դաս 17    (19.02-23.02.18)
Բազմաբջիջ կենդանիներհիդրահիդրայի կառուցվածքըբազմացումը :
Պատրաստել ուսումնական նյութ` կարող եք որևէ նյութ թարգմանել և ձայնագրել:Էջ 100-105:

 Դաս 12(26.02.02.03.18)
Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան,:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր՝թվարկված  մակաբուծների առաջացրած հիվանդությունների վերաբերյալ:Էջ112-114:

Դաս 13(05.03.-07.03.18) 
Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:Էջ114-117


Դաս 15(12.03.-16.03.18)
Համեմատել նախակենդանիների , հիդրայի, տափակ որդերի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները:

Սովորել ամբողջ տափակ որդերը, դրանց առաջացրած հիվանդությունները , ինչպես են դրանք ներթափանցում մարդկանց օրգանիզմ, ինչպես խուսափել վարաքվելուց,պատրաստել ուսումնական նյութեր:


Դաս 16(09.04.2018-13.04.2018)
Կլոր և օղակաձև որդեր ասկարիդ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութ անձևրորդի կառուցվածքը, նրա դերը բնության մեջ թեմայով։
Դաս 17(16.04-20.04.18)
Փափկամարմիների կառուցվածքը և ֆունկցիան, դեր բնության մեջ։
Որտեղ են առաջանում բնական մարգարիտները:
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս18(23.04.-27.04.18)
Երկկենցաղներդրանց դերը բնության մեջթունավոր , վառ գունավորում ունեցող երկկենցաղներ ,պատրաստեք տեսադասաշխատանքը դրեք ձեր  բլոգներում :Կարող եք ընտրել կոնկրետ որևէ  երկկենցաղորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստել նյութ հենց նրա վերաբերյալ:Դաս 19(2.05-.07.05.18)
Միջատներ՝թիթեռներ, 1 , սարդեր, զատիկներ, 1
Լրացուցիչ աշխատանք
Գտնել լեգենդներ միջատների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 20(14.05-.18.05.18)
Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները ծանոթանում են թռչունների տեսակներին
  • առանձնացնում տարածված և հազվադեպ հանդիպող տեսակները
  • նշում որոնք են գրանցված կարմիր գրոքում
  • ընտրում մեկ -երկու տեսակ, ներկայացնում մանրամասն բնութագիր՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը
Նախագծի նպատակը
  • կարողանում են տարբերակել իրենց շրջապատող թռչուններին
  • ընդհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութեր
Դաս 21(14.05-.18.05.18)
Սովորել ձկների բազմազանությունը, կռճիկային ձկներ,գտնել տեղեկություններ կռճիկային ձկների մասին, պատրաստել ուսումնական նյութեր:Դաս 19(10.05-12.05.17)
Սողունների ընդհանուր կառուցվածքը, բազմազանությունը, ընտրեք կոնկրետ որևէ  սողունորը ձեզ ավելի է հետաքրքրում և պատրաստեք նյութ նրա վերաբերյալ:


Դաս 20(21.05-25.05.17)
Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները՝ կապված օդային կենակերպի հետ :Թռչնի սաղմնայինզարգացումը:Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր թռչունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:


Դաս 21(22.05-26.05.17)
Կաթնասունների  ընդհանուր բնութագիրը:Արտաքին և ներքին կառուցվածքը, նրանց ձեռք բերած տարբեր հարմարությունները, առավելությունները՝ տարբեր արտաքին պայմաններին հարմարվելու, ապրելու համար:
Կարող եք գտնել հետաքրքիր կարճամետրաժ տեսանյութեր տարբեր կաթնասունների մասին, թարգմանել և նյութ պատրաստել:
Մուկը, չղջիկը, վագրը, արջը, մարդը կաթնասուններ են, որո՞նք են նրանց ընդհանուր հատկանիշները , որոնց պատճառով նրանք դասվում են կաթնասունների խմբին:Ընտրել ձեր նախընտրած/սիրելիհետաքրքիրսարսափելի,  հանելուկայինկենդանուն և պատրաստել տեսադաստեսանյութդնել բլոգներումհղումը ինձ ուղարկեք:Կարող եք թարգմանել պատրաստի նյութ,ինչպես արդեն արել եք կամ իմ նշած հղումներից  օգտվելով նկարները միմյանց միացնելով և  ձեր ձայնագրությունը միացնելով  նոր նյութ պատրստել:
Հղումներն են
՝http://www.filin.vn.ua/
http://www.theanimalworld.ru/ 


No comments:

Post a Comment