Thursday, August 25, 2016

9-րդ դասարանի նախագծեր

Նախագիծ I
Մարդու գենետիկա  
Մարդու գենետիկան և դրա ուսումնասիրման մեթոդները: Մարդու գենետիկայի նշանակությունը բջջագիտության և առողջագիտության համար: Ժառանգական հիվանդություններ և դրանց կանխարգելման միջոցները:
Ուսումնական ճամփորդություն  ԵՊՀ, գենետիկայի ամբիոն
Նախագծի նպատակը
  •  ձևավորել գիտելիքներ մարդու գենետիկայի, նրա ուսումնասիրման մեթոդների
  • ծանոթացնել մարդու ժառանգական հիվանդությունների, դրանց պատճառների 
  • ՏՀՏ-ների միջոցով ուսումնական նյութերի ստեղծում,
Նախագիծ  II
Բակի բարեկարգման , բարելավման աշխատանքներ
Ճամփորդություն ջերմոցներ, ջերմոց-սրահներ, տնկարաններ
Նախագծի ընթացքը

  • Ընտրել համապատասխան տարածք
  • Մաքրել, կարգի բերել
  • Ուսոմնասիրել տվյալ տարածքի պայմաններում աճող համապատասխան բույսերի՝  մագլցող , ծաղկող, խնամքը
  • Նախագծին ներգրավել ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր կարող են գտակար լինել իրենց խորհուրդներով, տրմադրել անհրաժեշտ բույսերի կտրոններ և այլն
  • Աշխատանքը ավարտելուց հետո սահմանել ամենօրյա հսկողություն, խնամք 

No comments:

Post a Comment