Tuesday, August 9, 2016

9-րդ դասարանի ուսումնական նյութերի փաթեթ

1.Վիրուսներ-հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
2.Ֆոմացուտոսինթեզ-հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
3.Բակտերիաների բազմացումը- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
4.Պրոտեիններ- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
5.ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կառուցվածքը- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
6.Ֆոտոսինթեզ-հեղինակ՝Մանե Գևորգյան
7.ԴՆԹ-ի կառուցվածքը- հեղինակ՝Մանե Գևորգյան
8.Բջջի կառուցվածքը-հեղինակ Դավիթ ԶալինյանNo comments:

Post a Comment