Thursday, August 25, 2016

Նախագծեր 8-րդ դասարան

Նախագիծ 1
Բակի բարեկարգման , բարելավման աշխատանքներ
Ճամփորդություն ջերմոցներ, ջերմոց-սրահներ, տնկարաններ
Նախագծի ընթացքը


 • Ընտրել համապատասխան տարածք
 • Մաքրել, կարգի բերել
 • Ուսոմնասիրել տվյալ տարածքի պայմաններում աճող համապատասխան բույսերի՝  մագլցող , ծաղկող, խնամքը
 • Նախագծին ներգրավել ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր կարող են oգտակար լինել իրենց խորհուրդներով, տրմադրել անհրաժեշտ բույսերի կտրոններ և այլն
 • Աշխատանքը ավարտելուց հետո սահմանել ամենօրյա հսկողություն, խնամք 

Նախագիծ  2

 • Ծանոթություն պատմությանը
 • Ծանոթացում մշակութային արժեքների հարուստ հավաքածու՝ գրքեր, ձեռագրեր, լուսանկարներ, անձնական իրեր, փաստաթղթեր
Ստացած տեղեկությունները լրամշակել համացանցի միջոցով, պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեղադրել բլոգներում:

Նախագիծ 3
 Արյան կազմության , բաղադրության ուսումնասիրում:
Ճամփորդություն «Բլադ Սել» լաբորատորիա
Նախագծի նպատակն է 

 • Ծանոթանալ լաբորատոր սարքերին
 • Արյան միջոցով հայտնաբերվող հիվանդություններին
 • Արյան խմբերի որոշման մեթոդի յուրացում
 • Ավելի հաճախ հանդիպող հիվանդությունների մասին տեղեկությունների ձեռքբերում

No comments:

Post a Comment