Tuesday, August 9, 2016

6-րդ դասարանի ուսումնական նյութերի փաթեթ

1.Կայծակ , մագնիս- հեղինակ՝Տիգրան Հարությունյան
2.Լուսարձակող կենդանիներ-հեղինակ՝Տիգրան Հարությունյան
3.Լույս- հեղինակ՝ Էլեն Երանոսյան
4.Հյուսվածքներ- հեղինակ՝ Էլեն Երանոսյան
5.Ձայն, ձայնային տատանումներ-հեղինակ՝ Էլեն Երանոսյան
6.Լուսարձակող օրգանիզմներ-հեղինակ՝Գոռ Բարխուդարյան
7.Լույի բեկում-հեղինակ՝Էդուարդ Երիցյան
8.Ձայն, ձայնային տատանումներ-հեղինակ՝Էդուարդ Երիցյան
9.Աչք, տեսողություն- հեղինակ՝Էդուարդ Երիցյան
10.Լույս, լույսի բեկում-հեղինակ՝Էլեն Աբգարյան
11.Շնչառություն-հեղինավիթ Տեր-Թորոսյան
.

No comments:

Post a Comment