Thursday, August 25, 2016

8-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքը՝տես այստեղ:
Դաս 1  (11.09—15.09.17թ)
Մարդու օրգաններ,բջիջհյուսվածքօրգանհամակարգերհյուսվածքներդրանց տեսակները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտիր հետաքրքիր տեղեկություններ հյուսվածքների , բջիջների  կառուցվածքների վերաբերյալ,պատրաստիր ուսումնական նյութ:

Դաս 2  (19.09-23.09.17թ)
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Դաս 3(25.09-29.09.17թ)
Կրկնություն
Օրգանիզմի կենսական գործառությների կարգավորման  եղանակները:Գեղձեր,տեսակները,      ֆունկցիաները:
Լրացուցիչ աշխատանք:

Նկարագրեք որևէ գեղձի ֆուկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդություն, եթե ունեք բժիշկ բարեկամ , վերցրեք հարցազրույց որևէ գեղձի ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդության վերաբերյալ և պատրաստեք ուսումնական նյութ:

Դաս 4(02.10.-06.10.17թ)
Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալորոնք են դրամցառաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել ուսումնական նյութ:


Դաս 5(09.10.-13.10.17թ)

Նյարդային համակարգկառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ գլխուղեղի ֆունկցիանների, հնարավորությունների մասին:

Դաս 6(16.10—20.10.17թ)
Սովորել գլխուղեղի բաժինների (երկարավուն ուղեղ, կամրջակ,ուղեղիկ, միջին ուղեղ, միջանկյալ ուղեղ , մեծ կիսագնդներ) ֆունկցիաները,  ընտրել դրանցից որևէ մեկը և նկարագրլ, թե ինչ կլիներ մարդու հետ , եթե այդ բաժինը ընդհանրապես չլիներ։Դաս 6(13.11-17.11.17)
Տեսողական վերլուծիչ, աչքի կառուցվածքը։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ տեսողության հիվանդությունների և տեսողական պատրանքների վերաբերյալ։

Դաս7(20.11-24.11.17)
Թեմա 15 Լսողական վերլուծիչներ, կառուցվածքըֆունկցիան, հիվանդությունները։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։Պատրաստել նյութ լսողության հիվանդությունների վերաբերյալ։

Դաս8 (27.11.-01.12.17)Կրկնում եք տեսողական  և լսողական վերլուծիչների կառուցվածքները և ֆունկցիաները :

Դաս9 (04.12.-08.12.17)
Հենաշարժիչ համակարգ, բաժինները կառուցվածքը, ոսկրերի աճը։
Լրացուցիչ աշխատանք
Պատրաստել ուսւումնական նյութ։


Դասը  10(11.12-15.12.17)
Դաս 20, 21, 22 Մարդու կմախքը,կմախքի  առանձնահատկությունները ուղղաձիգ քայլվածքի հետ կապված, առաջին օգնություն:


Դասը  11(18.12-22.12.17)
Թեմա  Մկանների կառուցվածքը և գործողութունները:Որ մկաններն են համաազդիչ և հակաազդիչ:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Սովորել նշված թեման, այս նյութը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն։

Փետրվար - Ապրիլ II Կիսամյան 

Դաս 12(29.01-2.02.18)
Արյան բաղադրությունը, ձևավոր տարրերը`էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ,դրանց ֆունկցիաները, հիվանդությունը։Էջ 85-90:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել տեսանյութ արյան բաղադրության և ձևավոր տարրերի վերաբերյալ, վերցնում եք հարցազրույց բարեկամ բժիշկներից հետևյալ թեմայով՝

ա/օրգանիզմի ինչ ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են առաջացնել արյան ձևավոր տարրերի /էրիթրթցիտների, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների/ քանակական և ֆունկցոնալ խախտումները

բ/ որոնք են առաջին ախտանիշները

գ/որոնք են  կանխարգելիչ միջոցները


Դաս 13(05.02.-09.02.18)
Արյան մակարդում, Արյան խմբեր, Արյան պաշտպանական ռեակցիա, իմունիտետ: Էջ95-99


Դաս 9(11.02.16.02.18)
 Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Արյան և ավշային  շրջանառություն:Էջ101-106:


Դաս 9(11.02.16.02.18)


Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն:
Արյան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ  1 , էՋ 107-110:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել տեսանյութ տրված հղումների նյութերը թարգմանելով:


Դաս 10(26.02.02.03.18)
Արյան զարկերեկային ճնշում և անոթազարկ, սիրտ անոթային հիգիենա, առաջին օգնություն արյունահոսության ժամանակ:էՋ 112-118


Դաս 11(05.02.07.03.18)
Շնչառական համակարգ:Կառուցվածքը:


https://www.youtube.com/watch?v=B6VdU3c0JYY
Լրացուցիչ աշխատանք:
Նյութերը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ:Հարցերի դեպքում անպայման գրեք, թարգմանությունը գրավոր ինձ ուղարկեք, ես կստուգեմ , որից հետո նոր կկցեք ֆիլմին, որպեսզի սխալներ չլինեն:

Դաս 12
Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է
փոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.
1. հաճախ
2. դանդա ղ
3. խորը
Իրավիճակներ
ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում
բ) Դրական զգայական իրավիճակ
գ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազում
դ) Քնած ժամանակ
ե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիս
զ) Անձրևից հետո
է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո
ը) Բացասական զգայական իրավիճակ

Դաս 13(09.04.2018-13.04.2018)
Մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:
https://www.youtube.com/watch?v=JJGMB8nNxmI
Լրացուցիչ աշխատանք
Նյութրը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ.

Դաս 14(16.04.-20.04.18)
Կրկնում եք նախորդ թեմաները՝մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը: Սովորում մարսողությունը աղիներում:


Դաս 12(23.04.-27.04.18)
Սնման հիգիենան, մարսողական օրգանների հիվանդություններ, դրանց կանխարգելումը:
Կրկնում եք ամբողջ մարսողության բաժինը՝ կառուցվածքը և ֆունակցիան, մարսողությունը մարսողական ուղղու տարբեր բաժիններում, պատրաստում եք  ուսումնական նյութ մարսողական հիվանդությունների վերաբերյալ:

Դաս 13(2.05.-7.05.18):
Վիտամիններ, դրանց դերը մարդու կյանքում, վիտամինների թեր ֆունկցիայից առաջացող հիվանդություններ, դրանց ախտանիշները և կանխարգելումը: 


Դաս15(07.05-11.05)
Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Ինչպես է մաշկը պաշտպանում մեր օրգանիզմը.Ինչ գաղտնիք է թաքցնում մաշկը:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս16(14.05-15.05.18) 
Նախագծային աշխատանք
Մեր ուսումնասիրած օրգա-համակարգերից (տեսողական, լսողական, մարսողական, նյարդային, մկանային, հենաշարժիչ, կմախքային, մաշկային) ընտրել որևէ մեկը և պատրաստել ուսումնական տեսանյութ տվյալ համակարգի հիվանդությունների վերաբերյալ:

Դաս16(21.05-25.05.18) 
Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:
Դաս17()Կրկնություն
Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

Դաս18()
Արտաթորության համակարգի, երիկամների հանդիպող հիվանդությունները 1, 2
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

Դաս19()
Վերարտադրողական համակարգ, արական և իգական սեռական համակարգեր, սեռական բջիջներ, բեղմնավորում:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

Դաս20()
Երեխայի ծնունդը ,աճը և զարգացումը
Պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Դաս21()
Շարունակում ենք ուսումնասիրել ժառանգական հիվանդությունները 1, հեմոֆիլիադալտոնիզմ , 2րդ տիպի շաքարային դիաբետ     դրանց     ախտանիշները      հնարավոր      բուժումը,               փոխանցման ճանապարհներըվտանգը:

Պատրաստել ուսումնական նյութեր
No comments:

Post a Comment