Friday, August 26, 2016

Անհատական աշխատաժամանակՀանրակրթություն- շաբաթական 20 ժամ

Մանկավարժական սեմինարներ - շաբաթական 1ժամ

Մեդիաուրբաթ  -1ժամ

Բարձրունքի հաղթահարում -սեպտեմբերի 10-ին

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի նախապատրաստում -30րոպե

Սեբաստացի ռադիո սպասարկում -1ժամ

Բլոգավարություն- 2ժամ

Սեպտեմբերյան նախագծերի իրականացում - 2ժամ

Մատենավարություն-2ժամ

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի մասնակցություն-1,5 ժամ

Կենսաբանությունը և տիեզերքը նախագիծ նվիրված  Վիկտոր Համբարձումյանին: 

No comments:

Post a Comment