Մատչելի ուսումնական փաթեթ


ռև մի քանի նախասությամբ նկարագ
 մի քանի նախադասությամբ նկարագրել 
Նայել հղումներով նշված նյութերը, փորձել հասկանալ և մի քանի նախադասությամբ նկարագրել բլոգում։
8- րդ դասարան

Հյուսվածքների տեսակներ
Ներզատիչ գեղձեր
Նյարդային համակարգի կառուցվածք
Մկանների աշխատանքը 
Սրտի կառուցվածք 
Ջրի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
Աչքի կառուցվածքը 
Արյան շրջանառություն
Թոքեր կառուցվածքը և աշխատանքը
1.Գիշատիչ բույսեր -հեղինակ ՝ Մանե Թոռունյան
2.Բնական և արհեստական մարգարիտներ-հեղինակներ ՝ Մանե և Կարինե
3.Լճագորտ և կանաչ դոդոշ -հեղինակ ՝ Յուրի Դանիելյան
4.Խաղողի խխունջ-  հեղինակ ՝ Մանե Թոռունյան
5.Աշխարհի տաս ամենագեղեցիկ ձկները-  հեղինակ ՝ Մանե Թոռունյան
6.Տափակ որդերի առաջացրած հիվանդությունները-  հեղինակ ՝ Մանե Թոռունյան
7.Սարդ, սարդոստայն--  հեղինակ ՝ Մանե Թոռունյան
8.Կենդանացած ծաղիկներ՝թիթեռներ-հեղինակ ՝ Յուրի Դանիելյան
9.Սարդեր-հեղինակ ՝ Յուրի Դանիելյան
10.Գիշատիչ բույս՝նեպենտես-հեղինակ ՝ Յուրի Դանիելյան
11.Ձիեր-հեղինակ՝Մանե բարսեղյան
12.Սև ռնգեղջյուր-հեղինակ ՝Հարություն Ասատրյան


9-րդ դասարան


1.Վիրուսներ-հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
2.Ֆոտոսինթեզ-հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
3.Բակտերիաների բազմացումը- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
4.Պրոտեիններ- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
5.ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կառուցվածքը- հեղինակ՝Մարգարիտա Մանվելյան
6.Ֆոտոսինթեզ-հեղինակ՝Մանե Գևորգյան
7.ԴՆԹ-ի կառուցվածքը- հեղինակ՝Մանե Գևորգյան
8.Բջջի կառուցվածքը-հեղինակ Դավիթ Զալինյան
No comments:

Post a Comment