Sunday, October 16, 2016

Անհատական աշխատաժամանակ 24.10. - 28.10.16

Հոկտեմբերի 24, երկուշաբթի
 9:00-9:30   պարատուն
 9:30-10:00   ընդհանուր պարապմունք
10:00-11:00   ուսումնական կաբինետների նախաձմեռային պատրաստության                                               աշխատանքներ,
11:00-12:30    «Ուսումնական աշուն» նախագծով հեռավար, առցանց աշխատանք                                          սովորողների հետ
12:30-13:00      Ընդմիջում
13:00-14:00     բույսերի և կենդանիների խնամք 8-րդ դասարանի սովորողների                                               մասնակցությամբ
14:00-15:00 Մասնագիտական խորհրդատվությունմասնագիտական սեմինար


Հոկտեմբերի  25, երեքշաբթի
 9:00-9:30       պարատուն
 9:30-10:00     ընդհանուր պարապմունք
10:00-11:00     ԱՈՒՊ-ների լրացում
11:00-12:30     Սեմինարի մասնակցություն
12:30-13:00      Ընդմիջում
13:00-15:00   բույսերի և կենդանիների խնամք 12-րդ դասարանի սովորողների մասնակցությամբ

     
Հոկտեմբերի  26, չորեքշաբթի
9:00-9:30      պարատուն
 9:30-10:00    ընդհանուր պարապմունք
10:00-11:00     Կրթական պարտեզ. շրջակա միջավայրի բարելավում
11:00-12:30     Սեմինարի մասնակցություն
12:30-13:00      Ընդմիջում
13:00-14:00      Բույսերի և կենդանիների խնամք 8-րդ դասարանի սովորողների                                            մասնացությամբ
14:00-15:00    Մասնագիտական խորհրդատվությունմասնագիտական սեմինար


Հոկտեմբերի 27, հինգշաբթի 
9:00-9:30       պարատուն
 9:30-10:00    ընդհանուր պարապմունք
10:00-11:00   «Ուսումնական աշուն» նախագծով հեռավարառցանց աշխատանք
11:00-12:00    Սեմինարի մասնակցություն
12:30-13:00      Ընդմիջում
13:00-14:00      բույսերի և կենդանիների խնամք 12-րդ դասարանի սովորողների                                            մասնակցությամբ
14:00-15:00         Կենսաբանության ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում

Հոկտեմբերի 28
Ուրբաթ
9:00-9:30       պարատուն
 9:30-10:00    ընդհանուր պարապմունք
10:00-11:00   «Ուսումնական աշուն» նախագծով հեռավարառցանց աշխատանք
11:00-12:00    Սեմինարի մասնակցություն
12:30-13:00      Ընդմիջում
13:00-14:00      բույսերի և կենդանիների խնամք 
14:00-15:00         Կենսաբանության ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում
Ճամփորդական նախագիծ 
Նախագիծն իրականացվելու է աշնանային ուսումնական արձակուրդի ընթացքում՝ հոկտեմբերի 24-30:
Նախատեսված է 7 ,8, 9, 10-րդ դասարանի սովորողների համար:

Նախագիծ 7-րդ դասարանի սովորողների համար
 Մեզ շրջապատող բույսերը բույսերը, եթե չունեք համացանցից ընտրում եք որևէ բույս և ուսումնասիրում
 • բույսերի կառուցվածքը
 • աճման համար բարենպաստ պայմանները
 • բազմացման առանձնահատկությունները
 • նկարագրել ձեր տան, բակի բույսերը՝նշելով ով է խնամում դրանք և ինչպես
 • հնարավորության դեպքում ձեզ հետ բերում ենք բույսերի կտրոններ՝ դասարանում բազմացնելու նպատակով
 • պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեղադրել բլոգներում
Նախագիծ 8-րդ դասարնի սովորողների համար
Ուսումնասիրել  հումորալ, նյարդային և տեսողական համակարգերի հիվանդությունները
 • դրանց առաջացման պատճառները
 • առաջաին նշանները, որոնք մատանշում են հիվանդության առկայությունը
 • կանխալգելման մեթոդները
 • պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեղադրել բլոգներում


Նախագիծ 9-րդ դասարանի սովորողների համար

Կյանքի  մակարդակը  Հայաստանում:Այս  նախագիծը  շատ արդիական է,քանի որ  այն ուղղակի վերաբերվում է  բոլոր մարդկանց  և այն  հետազոտելու համար պահանջվում  են  գիտելիքներ տարբեր  ոլորտներից:
Կյանքի  մակարդակը  կախված է  հետևյայ   գործոններից
 1. Գենետիկայից
 2. Էկոլոգիայից
 3. Բժշկական սպասարկումից
 4. Սնունդից
 5. Դեղագործությունից
 6. Ալկոհոլի օգտագործումից
 7. Ծխելուց
 8. Թմրանյութերի օգտագործումից
 9. Հանգստի և աշխատանքային  ռեժիմից
10. Երկրի  քաղաքական և  տնտեսական  վիճակից   և այլն
11.Ֆիզիկական  ծանրաբեռնվածությունից
Մնացած  պատճառները  կարող  են առաջարկել  սովորողները
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեղադրել բլոգներում
Նախագիծն 10-րդ դասարանի սովորողների համար

Մարդու գենետիկա  
Մարդու գենետիկան և դրա ուսումնասիրման մեթոդները: Մարդու գենետիկայի նշանակությունը բջջագիտության և առողջագիտության համար: Ժառանգական հիվանդություններ և դրանց կանխարգելման միջոցները:
Ուսումնական ճամփորդություն  ԵՊՀ-ի գենետիկայի ամբիոն
Նախագծի նպատակը
 •  ձևավորել գիտելիքներ մարդու գենետիկայի, նրա ուսումնասիրման մեթոդների
 • ծանոթացնել մարդու ժառանգական հիվանդությունների, դրանց պատճառների 
 • ՏՀՏ-ների միջոցով ուսումնական նյութերի ստեղծում
 • պատրաստել ուսումնական նյութեր և տեղադրել բլոգներում


No comments:

Post a Comment