Sunday, March 22, 2020

Մարտի 23-27  • Առցանց շաբաթվա՝30․03-03․04․20, տեսադասերի պատրաստում, նախագծերի մշակում
  • աշխատանք ընտրության խմբի սովորողների հետ՝օնլայն տեսադասեր պատրաստելու նպատակով
  • Տեխնիկական նոր լուծումներ, ծրագրերի ուսուցում-Zoom, Microsoft teams տեսակապերի հնարավորությունների յուրացում, կիրառում/որպես ուղղեցույց կօգտվեմ Հերմինեի պատրաստած տեսադասերից/
  • Մարտի 16-20-ի նախագծերի ամփոփում, հոդվածի մշակում, հրապարակում

No comments:

Post a Comment