Sunday, August 30, 2020

Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին

Հանդիպման օրը 08․09․20թ․ ժամը 12-ին
Համդիպման մասնակիցներ ՝9-րդ դասարանի սովորողներ

Հանդիպման նպատակն է

  • ընդհանրացնել մեր գիտելիքները, 
  • սովորողները հանդիպման ընթացքում կպատասխանեն իմ ներկայացրած հարցերին , 
  • ինչպես նաև կանեն տարբեր հարցադրումներ միմյանց
  • քննարկել նոր ուսումնական տարում յուրացվող թեմաները, ստանալ պատկերացում բջջաբանության վերաբերյալ։
Հանդիպման ընթացքը և արդյունքները կլուսաբանվեն բլոգներում և ենթակայքերում։

No comments:

Post a Comment