Thursday, October 28, 2021

Պատվաստանյութեր

 Նախագծի մասնակիցներ 9-10րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը

  • պարզել պատվաստանյութերի տեսակները
  • համեմատել կորոնավիրուսի պատվատանյութի տեսկաները արդեն վաղուց գործող, ավանդական դարձած պատվաստանյութերի հետ
  • ինչ մեխանիզմով են դրանք ստեղծված, որն է նմանությունները
  • կորոնավիրուսի որ տեսակի պատվաստանյութն է ավելի արդյունավետ, ինչու
  • փորձել մենաբանել պատվաստանյութի նկատմամբ դրական և բացասական կարծիքները
Նախագծի արդյունքները հրապարակել բլոգում։

No comments:

Post a Comment