Sunday, February 5, 2023

Մանրէների ցանք
Համագործակցային նախագիծ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության լաբորատորիայի հետ։Փորձերը իրականացվելու են կենսաբանության ֆակուլտետում։

Նախագծի օր`7.02.2023թ

Նախածի ժամը`10.00-13.00

Նախագծի մասնակիցներ`ավագ դպրոցի սովորողներ։

Նախագծի նպատակն է

  • Սովորողների մոտ զարգացնել փորձարարական հմտություններ
  • Անհատական փորձերի կազմակերպումն ու իրականացում
  • Ձեռք բերած հմտությունների կիրառումը ուսուցման պրոցեսում
Նախածի ընթացքը
  • Նախագծին կարող են մասնակցել 10 սովորող` յուրաքանչյուր խմբում հինգ հոգի
  • Փորձերի ընթացքը լուսաբանվելու է սովորողների բլոգներում և ենթակայոերում։


No comments:

Post a Comment