Thursday, August 15, 2019

Կանաչապատման նախագծեր՝ սեպտեմբերյան

Սեպտեմբերին իրականացվող նախագծեր

Նախագիծ 1
Ջերմոցին  կից պատշգամբում քրիզանթեմների կտրոնների տնկում
Նախագծի ընթացքը

  • տարածքը մաքրել չորացած բույսերից
  • հողը փխրեցնել
  • կտրոնները տնկել և ջրել
Նախագծի նպատակը
  • ծաղկազարդ տարածք
  • բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում

Նախագիծ 2

Քրիզանթեմների կտրոնների վերբերյալ մեր ձեռք բերած հմուտությունների կիրառում
Նախագծի ընթացքը

  • անցյալ տարվա տնկած քրիզանթեմների կտրատում 
  • նոր կտրոնների տնկում
  • կտրոնները արմատակալելով վերածվում են նոր սածիլների
Նախագծի նպատակը
  • ծանոթացնել կտրոնների ստացման տեխնոլոգիային
  • ստանալ հնարավորինս շատ քրիզանթեմների սածիլներ՝ նոր տարածքներ կանաչապատելու համար:

Նախագիծ 2

Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում
Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում՝ քաղաքային թափառումներայգիներում աճող  բուսականության ուսումնասիրություններքննարկումներսերմնահավաք

Նախագծի իրականացման օրը
Նախագծի իրականացման վայրը՝ 

Նախագծի մասնակիցներ՝ կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողներ
Նախագծի նպատակը
·                     ուսումնասիրել այգիներում աճող բուսականությունըծաղիկները
·                     փորձել պարզել դրանց տեսակները
·                     հասկանալոր տեսակի բույսը ինչպիսի կլիմայական պայմաններում են աճում ՝     ստվերադիմացկուն , թե լուսասեր են
·                     հավաքել սերմերը
·                     սերմերը տնկել ջերմոցում
·                     փորձել կրթահամալիրի ներքին բակում կանաչապատ տարածք ստեղծել՝ արդեն իսկկատարած հետազոտությունների հիման վրա

No comments:

Post a Comment