Անհատական պլան


Աշխատաժամանակ՝տես այնստեղ։

18.01

1.9.00-9.20 ընդհանուր պարապմունք

2․9․20-10․55 լաբորատոր աշխատանք 6-րդ դասարանցիների հետ

3․11․10-12․35 բույսերի խնամք

5․12․35-12․55 ընդմիջում

6․ընտրությամբ գործունեության դասընթաց11.01.21-15.01.21

11.01

1.9.00-9.20 ընդհանուր պարապմունք

2․9․20-10․05 ինքնակրթույուն

3․10․10-11․05 լաբորատոր աշխատանք

4․11․10-12․35 նախագիծ 10-րդ դասարանցիների հետ

5․12․35-12․55 ընդմիջում

6․բույսերի խնամք

12․01_15.01

1.9.00-9.20 ընդհանուր պարապմունք

2․9․20-10․55 լաբորատոր աշխատանք 7-րդ դասարանցիների հետ

3․11․10-12․35 նախագիծ 11-րդ դասարանցիների հետ

5․12․35-12․55 ընդմիջում

6․ընտրությամբ գործունեության դասընթաց


Դեկտեմբերի աշխատաժամանակ այստեղ


Ուսումնական աշուն հղումը այստեղ

Հոկտեմբերի 15-30 անհատական աշխատաժամանակ

Օգոստոսի 18-սեպտեմբերի 15 անհատական աշխատաժամանակ

No comments:

Post a Comment