Tuesday, January 23, 2024

Գիտական հաստատությունները որպես ուսումնական հարթակ

Համագործակցային նախագիծ ԵՊՀ կենսաբանության  գենետիկայի լաբորատորիայի հետ։Փորձերը իրականացվելու են կենսաբանության ֆակուլտետում։

Նախագծի օր`26.01.2024թ

Նախագծի ժամը`13.00

Նախագծի մասնակիցներ`ավագ դպրոցի սովորողներ։

Նախագծի նպատակն է

  • Սովորողների մոտ զարգացնել փորձարարական հմտություններ
  • Անհատական փորձերի կազմակերպումն ու իրականացում
  • Ձեռք բերած հմտությունների կիրառումը ուսուցման պրոցեսում
Նախածի ընթացքը
  • Նախագծին կարող են մասնակցել 10 սովորող` յուրաքանչյուր խմբում հինգ հոգի
  • Փորձերի ընթացքը լուսաբանվելու է սովորողների բլոգներում և ենթակայոերում։
Մասնակիցներ`
1. Ստեփանյան Գրիգոր 9-րդ դասարան
2. Դադյան Կարինե 9-րդ դասարան
3. Հայրիյան Աստղիկ 19-րդ դասարան
4. Մոսաելյան Մարիա 9-րդ դասարան
5. Սարգսյան Վահան 9-րդ դասարան
6. Խաչատրյան Նարե 9-րդ դասարան
7. Մկրտչյան Մանե 11-րդ դասարան
8. Մարաշլյան Միքաելա 11-րդ դասարան
9. Հարոթյույան Նինա 11-րդ դասարան
10. Մուրադյան Նարե 11-րդ դասարան

No comments:

Post a Comment