Sunday, January 28, 2024

Ճամբարային հաշվետվություն

Ճամբարային ամիսը սպասվածից առավել ուսումնական էր և հետաքրքիր, մեր ջոկատը փորձեց ակտիվ մասնակցել ընթացող ստուգատեսներին։

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես

Ցանկանում եմ նշել, որ բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին ներկայացել ենք հիմնականում նոր, ոչ դասագրքային փորձերով, որոնց մի մասը սովորողները թարգմանել են համացանցից  և կատարել` մեկնաբանելով ստացված արդյունքները և նշել ձեռք բերած հմտությունները։

1. Շրջապատի մանրէներ , ախտահանիչ նյութերի ազդեցությունը վերջիններիս վրա լուսաբանումը` Վահան Սարգսյանի։

2. Արյան ձևավոր տարրեր, մանրադիտակային հետազոտություն,  լուսաբանումը ` Աստղիկ Հայրիյանի

3.Սովորող սովորեցնող նախագիծ միջին դպրոցի ճամբարականների հետ , լուսաբանումը Զարինե Փանյանի։

4. Նախակենդանիների մանրադիտակային հետազոտություններ և մանրէների կեսամիջավայրերի պատրաստում , լուսաբանումը` Աստղիկ Հայրիյանի։

5. Ուսումնական ճամփորդություն ԵՊՀ գենետիկայի ֆակուլտետ սովորողները ծանոթացան գենետիկայի արդի խնդիրներին, ամբիոնում իրականցվող հետազոտություններին, պատերացում կազմեցին, թե որն է  գենետիկայի դերը ժամանակակից բժշկության մեջ։


Ստուգատեսին ներկայացրել եմ նաև թարգմանություն`« Հեքիաթ վանական Մենդելի մասին»

Ազագրական փառատոն

  1. Վահան Սարգսյան` Լավաշ
  2. Նարե Խաչատրյան` Հարիսա 
  3. Աստղիկ Հայրիյան`Մեքսիկական խոհանոց
Որպես ազգագրական փառատոնի եզրափակիչ բաղադրիչ այցելեցինք ԵՊՀ Պատմության թանգարան, որտեղ  սովորողները ծանոթացան համալսարանի ստեղծման պատմությանը, իմացան ովքեր են եղել  առաջին դասախոսները, տեսան տարբեր ժամանակահատվածներում հայտնաբերված իրեր,  խոնոցու  նախատիպ հանդիսացող կուժերը ։
Ձմեռային մարզական ստուգատես` նյութի հղումը այստեղ։

Համեղ  խոհանոց լուսաբանումը` Վահան Սարգսյանի։

Հետազոտական աշխատանքների ընթացքը`

Գրիգորի Ստեփանյան, Նանե Մոմչյան գրեթե պատրաստ են կարծում եմ փետրվարի երկրոդ կեսին կպաշտպանեն։
Մանե Մկրտչյան, Միքաելա Մարաշելյան, Նարեկ Հարությունյան, Անիտա Գրիգորյան աշխատանքի հիմնական մասը արված է։


No comments:

Post a Comment